กกต.ออกประกาศเลือกตั้งตั้ง อบจ.เร็วขึ้น 2 วัน ทำวันสมัครรับเลือกตั้งเร็วขึ้นเป็น 2-6 พ.ย. แต่วันเลือกตั้งยังคงเดิม อาทิตย์ 20 ธ.ค.63

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาฯ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และกำหนดให้มีการสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 (จากเดิมคาดว่าวันที่ 9-13 พ.ย.63) โดย จ.อุดรธานี กำหนดสถานที่รับสมัครเป็น ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จ.อุดรธานี

และในวันเดียวกันที่ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี เพื่อประชุมเลือกประธาน ซึ่งผลการประชุม นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานฯ ส่วนคณะกรรการ 4 ท่านประกอบด้วย นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทรา พัฒนาการ จ.อุดรธานี , นายประเวศ รัตนวงศ์ อดีต ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 , นายวีระพงษ์ สารบรรณ อดีต ผอ.สำนักพุทธศาสนา จ.อุดรธานี และ พ.ต.อ.อารีย์ สินธุรา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี

แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 42 เขต โดย อ.เมือง แบ่งเป็น 11 เขต อ.กุมภวาปี-อ.บ้านดุง-อ.บ้านผือ-อ.เพ็ญ-อ.หนองหาน แบ่งเป็นอำเภอละ 3 เขต , อ.กุดจับ-อ.หนองวัวซอ อำเภอละ 2 เขต ส่วน อ.ไชยวาน-อ.ทุ่งฝน -อ.นายูง -อ.โนนสะอาด -อ.น้ำโสม -อ.พิบูลย์รักษ์ -อ.วังสามหมอ -อ.ศรีธาตุ -อ.สร้างคอม -อ.หนองแสง-อ.กู่แก้ว-อ.ประจักษ์ศิลปาคม กำหนดแต่ละอำเภอเป็น 1 เขต

ทั้งนี้ อ.เมือง เขต 1 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.2 ม.4 ต.บ้านเลื่อม , เขต 2 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.4 ต.หนองบัว , ม.5 ต.สามพร้าว / เขต 3 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.5 ต.หนองขอนกว้าง / เขต 4 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.1-2-5-6-7-8-9 ต.บ้านจั่น / เขต 5 ต.นาข่า ต.กุดสระ ยกเว้น ม. 6-7-8-11 , ต.สามพร้าว ยกเว้น ม.5 / เขต 6 ต.หนองบัว ยกเว้น ม. 1-4-6-7 , ต.หนองนาคำ / เขต 7 ต.หนองขอนกว้าง ยกเว้น ม.4 , ต.โนนสูง , ต.หนองไผ่ /

เขต 8 ต.บ้านจั่น ยกเว้น ม.1-2-5-6-7-8 , ต.บ้านตาด และ ต.หนองไฮ / เขต 9 ต.โคกสะอาด , ต.นิคมสงเคราะห์ , ต.นาดี และ ต.เชียงพิณ ยกเว้น ม.4-7 / เขต 10 ต.หมูม่าน ต.บ้านเลื่อม ยกเว้น ม.2-4 , ต.หนองบัว เฉพาะ 1-6-7 และ ต.กุดสระ เฉพาะ ม.6-7-8-11อ.เมือง เขต 1 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.2 ม.4 ต.บ้านเลื่อม , เขต 2 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.4 ต.หนองบัว , ม.5 ต.สามพร้าว / เขต 3 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.5 ต.หนองขอนกว้าง / เขต 4 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.1-2-5-6-7-8-9 ต.บ้านจั่น / เขต 5 ต.นาข่า ต.กุดสระ ยกเว้น ม. 6-7-8-11 , ต.สามพร้าว ยกเว้น ม.5 /

บทความก่อนหน้านี้หมออุดรฯรวมพลังปกป้องสถาบัน
บทความถัดไปจอบทุบหัวทอมคู่ปรับดับกลางไร่อ้อย