อุดรธานีคุย GPP ของจริงข้อมูลจริง 6ประเด็นยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ ทำเติบโตต่อเนื่อง ปีนี้ชะลอลงมาบางตัว ปีหน้าเพิ่มแผนพัฒนา แผนแม่บท6ซิตี้ คาดกาลปี63โต 3 เปอร์เซ็นต์ จับตางบรัฐต้นปี63สะดุด

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ ริมหนองประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี แถลง “สถานการณ์เศรษฐกิจอุดรธานี…ปัจจุบันและแนวโน้มปี 63 ” หลังจากประชุมจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) อุดรธานี โดยมีคลังจังหวัดอุดรธานี นำส่วนราชการ หอการค้า , สภาอุตสาหกรรม , ชมรมธนาคาร , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว , ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนร่วมรับฟัง

นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีมีเป้าหมายพัฒนาจังหวัด มีวิสัยทัศน์ เมื่อน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คุณภาพชีวิต , สิ่งแวดล้อม , ความมั่นคง , การค้าการลงทุน , การเกษตร และการท่องเที่ยว แต่ละยุทธศาสตร์มี 4 กลยุทธ รวมเป็น 24 กลยุทธ มีเครื่องมือสำคัญเพื่อชี้วัดคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) ที่มอบหมายให้คลังจังหวัดเป็นแกนหลัก ร่วมกับทุกภาคส่วน

GPP อุดรธานีได้จัดทำขึ้นทันที่สิ้นเวลา จากการเก็บข้อมูลเป็นกระบวนการ ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่เอาความนึกคิดว่าดี-ไม่ดีมาใส่ สิ่งไหนที่ดีแล้วเราก็นำไปพัฒนาต่อ อันไหนไม่ดีเราก็ต้องปรับแก้ วางแผนตามยุทธศาสตร์ 16 สาขา โดยนับตั้งแต่ปี 2556 เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มีเพียงปี 2560 ลดลงไปเล็กน้อย และเมื่อมาปี 2561 เพิ่มขึ้น 6,122 ล้านบาท ขยับตัวเลขมาเป็น 131,521 ล้านบาท

แนวโน้มเศรษฐกิจอุดรธานีปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.62) มีสัญญาณชะลอตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการชะลอตัวของภาคเกษตร 1.7 อ้อยโรงงานหดตัวจากภัยแล้งและราคาผลผลิต , มันสำปะหลังขยายตัวจากราคาผลผลิตดี , ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.0 , ภาคบริการหดตัวลดลง -1.2 (แว็ต) , ภาคลงทุนเอกชนชะลอตัว 2.4 จากสินเชื่อการลงทุนปรับตัวลง , การบริโภคเอกชนขยายตัว 2.8 (แว็ต) และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว -1.6 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.6 จากหมวดอาหาร-เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยช่วงท้ายปีนี้ “ชิม ช็อป ใช้” รัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าระบบจะส่งผลดี

อุดรธานีได้เตรียมความพร้อม ทำให้ทุกด้านมีความมั่นคง GPPเพิ่มขึ้นในทุกปี บางอย่างเท่านั้นอาจะบ่นกันบ้าง การที่เรามองไกลไปในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า เพราะอุดรธานีเติบโตเร็วมาก จากศักยภาพความเป็นศูนย์กลาง โครงข่ายการเดินทาง ถนนเชื่อมในอีสานตอนบน เชื่อมอีสานกลาง ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และเชื่อม สปป.ลาว ที่หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬเร็วๆนี้ ตลอดรถสนามบินอุดรธานี เชื่อมกับทุกภูมิภาค รอการเชื่อมต่อไปต่างประเทศ และรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ที่จะมาในอนาคตแน่นอน

6 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ด้วย 24 กลยุทธ ที่เรายังต้องขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ แต่คงไม่เพียงพอจะรองรับการเติบโตได้ อุดรธานีจึงเพิ่มยุทธศาสตร์ 6 ซิตี้ เข้าไปเพิ่มในแผนพัฒนาจังหวัด โดยได้ทำแผนแม่บทการรองรับไว้แล้ว คือ เมืองผ้าทอมือ , เมืองเกษตรอินทรีย์ , ไมซ์ซิตี้ , สปอร์ซิตี้ , เมืองสมุนไพร และสมาร์ทซิตี้ ซึ่งอุดรธานีจะขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง 7 สมาร์ท ซึ่งขณะนี้ “เดป้า” ได้สนับสนุนงบประมาณ ผลักดันให้อุดรธานีและอุบลราชธานี เป็นเมืองสมาร์ททัวร์ริซึม

โดยเราได้คาดกาลแนวโน้มเศรษฐกิจอุดรธานีปี 2563 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 เป็นผลมาจาก การขยายตัวของภาคเกษตรกรรม ตามปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 3.2 , ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามแนวโน้ม ภาวะการผลิตในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น 2.5 , ภาคบริการขยายตัวจากภาวะเศรษฐกิจขายตัว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ 2.8 , การบริโภคขยายตัวจากแนวโน้มกำลังซื้อ และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น 2.6 , การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมกหารลงทุน แม้ว่าการลงทุนภาครัฐจะชะลอตัว จากการประกาศใช้งบประมาณ 2563 ล่าช้าก็ตาม…