ผู้ว่าฯนัดสัมมนาคุยใหญ่ นายกฯ-ปลัด อปท. ชงร่วมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมพืชสวนโลก” สร้างเศรษฐกิจอีสาน ต้องขอสภาฯบรรจุแผนพัฒนา 5 ปี

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่โรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา สร้างการรับรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุน และการจัดทำแผนพัฒนาการรองรับ การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ระหว่าง 1 พ.ย.2569-14 มี.ค.2570 โดยมีนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นำนายกองค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาลนคร , เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนราชการเกี่ยวข้องใน จ.อุดรธานี เข้าร่วมงานมากกว่า 632 คน

หลังจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ได้ประกาศการคัดเลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 (ระดับ B) ภายใต้แนวคิด Diversity of Life : Connecting people ,water and plants for sustainable Living (วิถีชีวิตสายน้ำและพืชพรรณ) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุน , เพื่อสร้างการรับรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้บริบทการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า การขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก” เกิดขึ้นจากภาครัฐ-เอกชน-องค์กรปกครองท้องถิ่น เริ่มมาตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานีมาแล้ว 2 ท่าน คือ นายวัฒนา พุฒิชาติ และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ตนเองได้เข้ามารับไม้ต่อ เจ้าของลิขสิทธิ์จัดงานก็ถามว่า ถ้าผู้ว่าฯเปลี่ยนใหม่จะกระทบหรือไม่ ก็ได้ยืนยันว่าผู้ร่วมผลักดันยังอยู่ไม่ไปไหน วันนี้มาเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และชาวอุดรธานี มาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้

“ มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี เป็นงานแรกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้อุดรธานี และภาคอีสานมหาศาล คนหลายล้านคนจะมาที่นี่ รัฐบาลจึงเห็นความสำคัญ สนับสนุนงบ 2,500 ล้านบาท แต่เพียงในพื้นที่จัดงานหนองแด 1,000 ไร่ ขณะที่ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นในภาพรวม โดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น จะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ ด้วยการช่วยกันคิดแสวงหาโอกาส ว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง ด้วยการแสวงหาหรือสร้าง ให้มีโอกาสร่วมกัน ”

 

ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า เพื่อรองรับแผนงานที่จะเกิดขึ้น ทำให้จังหวัดอุดรธานี และห้าจังหวัดกลุ่มอีสานตอนบน ได้ปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี บรรจุการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกไว้แล้ว องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความจำเป็น ต้องจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี นำเข้าสภาฯเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ไม่เช่นนั้น อปท.นั้นจะพลาดโอกาส ไม่สามารถร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ไหนได้

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีจัดแน่นอน หลังจากหลายฝ่ายทุกฝ่ายผลักดันมานาน อุดรธานีมีเวลาเตรียมงาน 4 ปี เมื่อถึงวันนั้นตนในฐานะนายก อบจ.อุดรธานี ก็คงหมดวาระไปแล้ว เหมือนกับท่านนายก อปท.ที่มาร่วมประชุม แต่ก็เชื่อมั่นว่าคนที่มารับตำแหน่ง ก็ยังจะคงสานต่อโครงการนี้ ในช่วงการเริ่มต้นนอกจาก ผวจ.ขอให้บรรจุแผนพัฒนา ตนก็ขับเคลื่อน 4 ประการ

1.การสร้างการรับรู้ของประชาชน ที่ยังไม่เข้าใจว่างานมหกรรมพืชสวนโลกคืออะไร จะสร้างประโยชน์อะไรให้อุดรธานีบ้าง เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพในทุกมิติ , 2.อุดรธานีได้เลือกต้น “ทองอุไร” มีดอกสีเหลือง และดอกสีแสด ให้เป็นต้นไม้สำคัญของงาน เพราะเป็นพันธ์ไม้เดียวที่ใช้เวลาก่อน 4 ปี โดยจะเริ่มปลูกเกาะกลางถนนมิตรภาพ ช่วงที่ผ่านทางเข้าหนองแด ขอให้ อปท.นำไปใช้ในพื้นที่ตนเอง , 3.อุดรธานีจะจัดทำภาพ ปชส. ให้หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน นำไปเป็นภาพแรกในเครื่องคอม ฯ และ 4.จัดทำป้ายโฆษณาในระดับจังหวัด-อำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าอุดรฯนำทีมนักธุรกิจดูระบบรางเชื่อม สปป.ลาว
บทความถัดไปทล.จับขบวนการค้าลิงแสมส่งข้ามโขงอ้างทดลองวัคซีน