“นายกหรั่ง” นำทีมบริหาร ทน.อุดรฯเกือบครบ 1 ปี ขอใช้เงินสะสม – เงินทุนสำรองเงินสะสมแล้ว 316 ล้านบาท วันนี้ขอใช้ป้องกันน้ำท่วมอีก 115 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายธนาดร พุทธรักษ์ นายก ทน.อุดรธานี จะเสนอญัตติด่วนต่อสภา ทน.อุดรธานี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม รวมวงเงิน 115.5 ล้านบาท เพราะไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ , ไม่มีงบประมาณคงเหลือพอจะโอนดำเนินการ , เหลือเงินสะสมไม่เพียงพอ แต่มีความจำเป็นนำมาใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงต้องใช้“เงินทุนสำรองเงินสะสม”

นายธนาดรฯ หรือ “นายกหรั่ง” ทำหน้าที่สมัยแรกเมื่อแถลงนโยบายต่อสถา ทน.อุดรธานี เมื่อ 17 มิถุนายน 64 หลังเข้ารับตำแหน่งสภา ทน.อุดรธานี เห็นชอบตามที่นายธนาดรฯ ใช้เงินสะสมที่มีอยู่ไปแล้วรวม 517.2 ล้านบาท จนเหลือที่สามารถขอใช้ได้อีก 325,814 บาท หลังจากต้องกันเงินไว้ให้ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-เงินเดือน ขรก.-พนักงาน-ลูกจ้าง ครั้งนี้จึงต้องขอความเห็นชอบสภา ทน.อุดรธานี ใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ที่เป็นก้อนสุดท้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยอ้างว่าครุภัณฑ์ป้องกันน้ำท่วม ใช้งานมานานกว่า 15 ปี ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง

“นายกนครอุดรธานี” ขอความเห็นชอบต่อสภา ทน.อุดรธานี ขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม 115.5 ล้านบาท จากที่มีอยู่ 355.8 ล้านบาท จำนวน 2 ญัตติๆที่หนึ่ง 2 รายการ วงเงิน 39.5 ล้านบาท รายการแรก ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า สถานีโพศรี 2 ขนาด 2 ลบม./วินาที 3 ชุด วงเงิน 23.5 ล้านบาท รายการที่ 2 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานี 3 ขนาด 2 ลบม./วินาที 2 ชุด วงเงิน 15.5 ล้านบาท

ญัตติที่สอง 9 รายการ วงเงิน 76 ล้านบาท รายการแรก เครื่องปั่นไฟฟ้า 500 K 2 เครื่อง 10 ล้านบาท , เครื่องสูบน้ำลากจูงขนาด 6 นิ้ว 1 ชุด 8 แสนบาท , เครื่องสูบน้ำลากจูง ขนาด 8 นิ้ว 1 ชุด 1 ล้านบาท , เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าปากห้วยหมากแข้ง ขนาด 2 ลบม./วินาที 3 ชุด 23.2 ล้านบาท , เครื่องสูบน้ำสถานีประปาเขต 7 ขนาด 1 ลบม./วินาที 3 ชุด 9.3 ล้าน ลบม. และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานีห้วยมั่ง ขนาด 2 ลบม./วินาที 1 ชุด , ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานีขนานทางรถไฟ ขนาด 1 ลบม./วินาที 1 ชุด , ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานีพรหมประกาย ขนาด 1 ลบม./วินาที 1 ชุด และซื้อเครื่องดูโคลน 1 คัน 14.5 ล้าน ลบม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับตั้งแต่นายธนดร เข้ารับตำแหน่งนายก ทน.อุดรธานี ถึง 24 พฤษภาคม 2565 ขอให้เงินสะสม 59 โครงการ วงเงิน 211.69 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5 โครงการ 8.98 ล้านบาท , ทำสัญญาแล้วยังไม่เบิกจ่าย 11 โครงการ 7.68 ล้านบาท และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 195.03 ล้านบาท ขณะขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม 19 โครงการ วงเงิน 104.99 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 1 โครงการ 1.8 ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 103.19 ล้านบาท หรือรวมขอใช้เงินสะสม และขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม รวม 315.58 ล้านบาท และ 27 พ.ค.65 จะขอสภา ทน.อุดรธานี ใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมอีก 115 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้สารภาพแล้วหนุ่มขนส่งเอกชนกุเรื่องคนร้ายชิงเงินอ้างเป็นหนี้ยกมือไหว้ขอโทษสังคม
บทความถัดไปอุดรฯให้ นอภ.ฟันธงเปิดผับ-บาร์-โรงนวด