เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี , นางสายสุนีย์ สวัณณะกีฏะ ประธาน อสม.ทน.อุดรธานี , นายธวัชชัย สิงห์โค ประธานชุมชนดอนอุดม 1 และน.ส.ศรีภัทรา สุวรรณโพธิ์ศรี ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุนครอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าว “ปฏิบัติการณ์เครือข่าย X-Ray ต้านโควิด-19 นครอุดรธานี” เพื่อเมืองอุดรธานี บ้านอันเป็นที่รักของเราทุกคน

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี กล่าวว่า การระบาดของไวรัส “โควิด-19” อุดรธานีมีรายงานพบผู้ติดชื้อแล้ว ทั้งหมดติดมาจากที่พื้นที่อื่น รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน ขณะที่ ผวจ.อุดรธานี ออกประกาศมาแล้ว 8 ฉบับ ทน.อุดรธานีได้แปลงคำสั่งประกาศสู่การปฏิบัติ เพื่อดูแลประชาชนตามทะเบียนบ้าน ประชากรแฝง และคนผ่านเข้า-ออก เราต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีอยู่ กำลังคน , งบประมาณ และวันนี้เรามี 3 เครือข่ายมาร่วม

“ ช่วงหลายวันที่ผ่านมาได้ไปตามตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย เชิญชวนให้ปฏิบัติตัวป้องกัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 ม. , การจัดพื้นที่สถานีขนส่ง และคัดกรองผู้เข้า-ออก , ปิดพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สำนักทะเบียน (เหลือแจ้งเกิด-ตาย) , คัดกรองผู้เข้าออก-สนง.ทน.อุดรธานี , ทำความเข้าใจการจัดงานศพในวัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ตั้งไลน์กลุ่ม และศูนย์ประสานงาน ”

นายก ทน.อุดรธานี กล่าวต่อว่า ที่เราจะทำต่อคือตั้งศูนย์วอร์รูม “แอนตี้โควิด-19” จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมทั้ง เทอโมสแกน , เครื่องฉีดพ่น , อุปกรณ์ป้องกันเจ้าหน้าที่ , แจกจ่ายหน้ากากผ้า 80,000 ชิ้น โดยเรามีนวัตกรรม อาทิ ตู้อบพ่นยาฆ่าเชื้อนำไปใช้กับกระเป๋ากลุ่มเสี่ยง , แสงยูวีฆ่าเชื้อโรค และรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ส่วนเชิงรุก ได้เฝ้าติดตามการกักตัวกลุ่มเสี่ยง จากต่างประเทศ และกรุงเทพ-ปริมณฑล ในการติดตามแนะนำ เฝ้าระวัง ช่วยเหลือ จากความร่วมมือกับ 3 เครือข่าย

นางสายสุนีย์ สวัณณะกีฏะ ประธาน อสม.ทน.อุดรธานี กล่าวว่า อสม.ในนครอุดรธานีมี 959 คน 1 คนเฝ้าติดตาม 10-15 ครัวเรือน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำรวจ แนะนำ กลุ่มเสี่ยงกลับจากต่างประเทศ และกำลังสำรวจที่กลับมาจากกรุงเทพ-ปริมณฑล ได้รับความร่วมมือดีมาก ต่อไปจะไปพูดคุยขอติดป้ายหน้าบ้าน แสดงตัวยินดีกักตัวเอง 14 วัน ป้ายที่นำมาแสดงจะปรับข้อความเล็กน้อย

นายธวัชชัย สิงห์โค ประธานชุมชนดอนอุดม 1 กล่าวว่า ที่ผ่านมากรรมการชุมชน ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ และร่วมกับเฝ้าระวังต่อเนื่อง ทั้งการตรวจตราคนกลับจากพื้นที่เสี่ยง แจ้งฝ่ายสาธารณสุข และ อสม.เข้าให้คำแนะนำ รวมไปถึงการทำหน้ากากผ้า การทำเจลแอลกอฮอล์ และการงดกิจกรรม ลานกีฬา และงดใช้เครื่องออกกำลังกาย ดูแลให้คำแนะนำงานศพ แต่ก็พบว่าการทำความเข้าใจ แต่ละคนมีความยากง่ายต่างกัน

และ น.ส.ศรีภัทรา สุวรรณโพธิ์ศรี ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุนครอุดรธานี กล่าวว่า อดีตเป็นข้าราชการด้านสาธารสุข เมื่อเข้าเป็นสมาชิก “ชมรมผู้สูงอายุ” ก็ยังคงดูเรื่องสุขภาพสมาชิก เราเริ่มติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่โรคเริ่มเกิดขึ้น มีการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม เฉพาะข้อมูลจริงไม่มีข่าวลือ ชมรมฯเน้นที่ดูแลตนเอง และคนในครอบครัวก่อน แล้วกระจายไปครอบครัวอื่น และพร้อมจะเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง แจ้งให้กับ ทน.อุดรธานี ส่งเจ้าหน้าที่มาแนะนำดูแล