12 ปีค่าภาคหลวงก๊าซภูฮ่อม อบจ.อุดรฯรับพันกว่าล้าน “นายกวิเชียร” โวยไม่เป็นธรรมต้องทบทวน ขอนแก่นหลุมเดียว อุดร 3 หลุม เจาะเพิ่มอีก 2 กลับเท่ากัน ผู้ว่าฯนำกรรมการก๊าซหนุน เสนอคิดจากของจริง จากก๊าซออกจากปากหลุม จี้กรมเชื้อเพลิงฯเร่งเสนอแก้ ไม่อยากทวงย้อนหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมอินเตอร์รีสอร์ต อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ในการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยมีนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานฯ หลังจาก บ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รายงานบางส่วนระบุว่า 12 ปีที่ผ่านมา อบจ.อุดรธานี และ อบจ.ขอนแก่น ได้รับค่าภาคหลวงแห่งละ 1,139.6 ล้านบาท ส่วน ทต./อบต.อีกแห่งละ 219.1 ล้านบาท

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้ขอให้มีการทบทวนสัดส่วน จัดสรรค่าภาคหลวงก๊าซให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) โดยกล่าวว่า แหล่งก๊าซสินภูฮ่อมส่วนใหญ่อยู่อุดรธานี ที่ผ่านมาชาวบ้านถามว่าเราได้อะไร ก็ตอบไปว่าได้ค่าภาคหลวง และการช่วยเหลือสังคม แต่ก็มองว่าทุนการศึกษายังน้อยมาก เรื่องของปั้มก๊าซ เอนจีวี. มีหรือไม่โดยตรง-ราคาถูก และเรื่องสำคัญคือค่าภาคหลวง จากการคำนวณจ่ายให้ อปท. เป็นการตีความไม่ถูกต้อง ขอนแก่นมี 1 ฐาน 1 หลุม อุดรธานีเดิมมี 3 ฐาน 3 หลุม และกำลังจะเพิ่มอีกหลายหลุม

“ ถือว่าเป็นการคำนวณแบบคิดไปเอง คำว่าสัดส่วนเท่าๆกัน ตีความกันอย่างไร ทั้งที่อุดรธานีมี 11 อบต. และ 1 อบจ. , ขอนแก่นมี 1 อบต. และ 1 อบจ. การแบ่งสัดส่วนที่ผ่านมา มันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น อบจ.อุดรธานี จะขอให้มีการทบทวน ก่อนหน้าการประชุมมีการคุยกัน ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ท่านเสนอแนวคิดให้คำนวณจากปริมาณก๊าซจริง ที่ออกจากแต่ละหลุมเจาะ ”

นายปรศักดิ์ งามสมภาค หน.กลุ่มกำกับกิจการ ปิโตรเลียมบนบก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า การแบ่งสัดส่วนค่าภาคหลวง เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย และยึดหลักนี้มาตั้งแต่การจัดสรรให้ อปท.ในปี 2550 หลายปีก่อน อปท.ในพื้นที่ตั้งโรงแยกก๊าซ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ร้องขอรับค่าภาคหลวง เพราะได้รับผลกระทบเหมือนกัน ทำให้ในปี 2561 มีการยกร่างระเบียบขึ้นมาใหม่ แต่ยังไม่มีการนำมาใช้ หากอุดรธานีจะขอให้ทบทวน ก็น่าจะเสนอให้มีการแก้ไขในส่วนนี้

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ทำแบบนี้มามากกว่า 12 ปีแล้ว เมื่อมีการทักท้วงขึ้นมา ผู้ว่าฯจะปล่อยไปเฉยๆไม่ได้ ถ้าไม่ทำจะต้องชาวบ้านอย่างไร แต่ไม่อยากจะย้อนหลังกลับไป ถ้าดำเนินการได้จะเอายังไง เอาให้ทันจัดสรรเงินไตรมาส 4 ปี 2563 หรือไม่ หรือจะเริ่มกันในปีต่อไป แต่ไม่อยากจะให้ยื้อกันไปเป็นปี หรือ 3-4 ปี ขอให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือ ปตท.สผ. ส่งรายละเอียดก๊าซทุกหลุมให้ และขอให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ภายใน 7 วัน

ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยเห็นชอบเสนอให้ทบทวน ประกาศการจัดสรรค่าภาคหลวงให้ อปท. ส่งมติให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ ให้เหตุผลว่าเป็นการเริ่มต้น พูดคุยกันในวงเล็กๆ ซึ่งจะต้องไปติดตามเรื่องนี้ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรร ค่อยเอามาคุยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 การจัดสรรค่าภาคหลวง กำหนดให้จัดสรรให้รัฐบาล 40 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ 60 เปอร์เซ็นต์จัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น คือ 20 เปอร์เซนต์ ให้ อบจ.อุดรธานี และ อบจ.ขอนแก่น , 20 เปอร์เซ็นต์ ให้ เทศบาล/อบต.ในเขตสัมปทาน จ.อุดรธานีและ จ.ขอนแก่น , 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ อปท.ในพื้นที่ จ.อุดรธานีและขอนแก่น และ 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ อปท.ทั่วประเทศ ซึ่งระเบียบเกิดขึ้นจากผู้บริหารประเทศ