ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ. สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) พร้อมคณะ ยังคงตรวจประเมินจังหวัดอุดรธานี ที่เสนอตัวขอรับการประเมินเมืองไมซ์ เป็นวันที่สองออกไปดูสถานที่จริง ศาลหลักเมืองอุดรธานี , พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี , ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี , โรงแรม และศูนย์ประชุม ก่อนกลับมาสรุปให้ข้อเสนอแนะ

คณะทำงานได้แจ้งผลการประเมิน 8 หลักเกณฑ์ และ 41 ตัวชี้วัด โดยเรียงลำดับจากหลักเกณฑ์ที่ 1 ตัวชี้ชัดที่ 1 ไปจนถึงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสุดท้าย โดยแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนระดับ 3-5 ซึ่งยอมรับว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ บางจังหวัดอาจจะมีปัญหา อย่างอุดรธานียังไม่มีสถานีตรวจคุณภาพอากาศ อาจจะอากาศไม่มีปัญหา ยังไม่จำเป็นต้องมี เพราะใช้งบประมาณสูง , บางตัวชี้วัดต้องมีองค์กรรับรอง ทำให้กิจกรรมน่าเข้าหลักเกณฑ์ แต่ยังไม่ได้ไปขอรับรอง อุดรธานีมีเวลาจะเพิ่มข้อมูลอีก 1 เดือน

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รอง ผอ. สสปน. เปิดเผยว่า อุดรธานีมีการประเมินมาสองวัน จะเห็นได้ว่าอุดรธานีมีความพร้อม และศักยภาพสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงจังหวัด สิ่งอำนวยความสะดวก มีสถานที่จัดงาน สถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ภาพลักษณ์ ความมีชื่อเสียง หน่วยงานราชการ และเอกชน ให้การสนับสนุน ตอนนี้มีบางส่วนที่อุดรธานีต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม

“ ในส่วนของ สสปน. เรามองว่าการประเมินในครั้งนี้ ศักยภาพที่เราเห็นผ่านแน่นอน เรากำลังมองต่อไปว่า เมื่อเป็นเมืองไมซ์แล้ว จะเป็นเมืองไมซ์ด้านไหน ด้านการประชุม , ด้านการจัดงานอีเว้น และด้านแสดงสินค้า จะต้องมาดูในรายละเอียด นอกจากนี้ที่อุดรธานียังมีความหลากหลาย ในการจัดกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว ที่จะทำให้นักเดินทางไมซ์ เมื่อเดินทางมาประชุมแล้ว ยังจะเดินทางไปทำกิจกรรมอื่นๆ กระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย ”

รอง ผอ. สสปน. ตอบข้อซักถามด้วยว่า ขณะนี้มีการประเมิน 3 เมือง คือ พิษณุโลก , สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี ในเดือนหน้า สสปน.จะมีการประชุม โดยเรามีคณะกรรมการประเมินเมือง สรุปฐานข้อมูลที่ส่งมา คาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะสามารถประกาศผลพร้อมกันได้ ระหว่างที่รออุดรธานีน่าจะสร้างการรับรู้เรื่องของธุรกิจไมซ์ ให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี เมื่อประกาศแล้วจะทำการตลาดทั่วโลก…..