วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมกกร.อุดรขอรายละเอียดรถไฟทางคู่

กกร.อุดรขอรายละเอียดรถไฟทางคู่

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมหอการค้า จ.อุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าอุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี นายรุ่งโรจน์ พิพัฒนามงคล ประธานชมรมธนาคารอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ 3 องค์กรเอกชนอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนอุดรธานี โดยมีนายสวาท ธีรรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้แจ้งถึง มติ ครม.ให้ยกเว้นระเบียบการขอให้พื้นชุ่มน้ำ “หนองแด” ต.กุดสระ อ.เมือง เพื่อเตรียมพื้นที่จัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก” 1 พ.ย.69-14 มี.ค.70 ซึ่งงานระดับโลกครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญ ในการกระตุ้นให้หน่วยงานส่วนกลาง มาเปิดสำนักงาน หรือมีหน่วยปฏิบัติหน้าที่ใน จ.อุดรธานี อาทิ กำลังพิจารณาตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพราะศูนย์ OSS ที่สถานีรถไฟนาทา จ.หนองคาย จะต้องรอไปอีก 2-3 ปี

และการตั้งสำนักงาน “ด่านกักพืช” บนพื้นที่ 15 ไร่เศษ บริเวณศูนย์หม่อนไหมอุดรธานี ถนนมิตรภาพ อุดรธานี-หนองคาย เพื่อสนับสนุนงานมหกรรมพืชสวนโลก และใช้ในภาระกิจตรวจการนำเข้า-ส่งออกพืช โดยเฉพาะผลไม้ที่จะส่งไปประเทศจีน ซึ่งที่ประชุม กกร.อุดรธานี ให้การสนับสนุนโครง
การนี้ และมีความเห็นแจ้ง กรอ.อุดรธานี ให้หน่วยผู้รับผิดชอบ มาชี้แจงแผนการปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค

สำหรับมติ ครม.โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กม. วงเงิน 29,748 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2567-2571) จากที่ติดตามรายละเอียดจากสื่อต่าง ๆ ยังไม่พบว่าบริเวณทางพาดรถไฟบ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี ครม.มีมติรายละเอียดอย่างไร เป็นไปตามรูปแบบเดิม หรือตามที่ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย มาชี้แจงต่อที่ประชุม อจร.อุดรธานี ที่แก้ไขให้ทางรถไฟยกข้ามทางพาด กกร.อุดรธานีจึงขอให้แจ้ง กรอ.อุดรธานี เชิญการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือกรมราง มาชี้แจงรายละเอียด…..

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments