โรงงานอุตสาหกรรมที่อุดรธานีก่อปัญหาอีก ครั้งนี้แจ็คพอร์ทลงที่ รง.น้ำตาล อ.บ้านผือ ชาวบ้านโวยทนทุกข์ 7 ปี รถบรรทุกจอดขวาง ปล่องปล่อยฝุ่น เขม่า เหม็น แอบปล่อยน้ำเสีย โรงงานแจงแก้ไขแล้ว ส่วนน้ำเสียเป็นอุบัติเหตุ นอภ.สั่งตรวจสุขภาพทั้งตำบล

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ เดินทางปัญหาและการชี้แจงการแก้ไข ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี ทต.คำบง อ.บ้านผือ หลังจากมีราษฎรเดือดร้อนจากปัญหากลิ่น ฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย และการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงาน โดยนายธวัชชัย ทองทิพย์ นายก ทต.คำบง ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายผดุงศักดิ์ ชัยรุ่งเรืองสิน รอง ผอ.โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี มาชี้แจงชาวบ้านจาก 10 หมู่บ้าน มากกว่า 200 คน

ตัวแทนชาวบ้านหลายคน ชี้แจงในที่ประชุมถึงความเดือดร้อน หลังจากที่โรงงานน้ำตาลตั้งมาได้ 7 ปี จากกลิ่น-เขม่า-ฝุ่น ที่ออกจากปล่องของโรงงาน รัศมีหลายกิโลเมตร ทำให้มีชาวบ้านหลายคนป่วยระบบทางเดินหายใจ , รถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน จอดกีดขวางเส้นทางจราจรชาวบ้าน ซึงเป็นทางสาธารณะที่ชาวบ้านใช้มานาน และโรงงานไม่ทำตามข้อตกลง ที่จะสร้างถนนเส้นนี้ให้เป็น 12 เลน และโรงงานปล่อยน้ำเสียสีดำ กลิ่นเหม็น ลงพื้นที่เกษตรกรรมชาวบ้าน ไม่สามารถปลูกพืชผัก ข้าวหรืออ้อยได้ ขอให้โรงงานแก้ไข

จากนั้นตัวแทนระดับบริหาร โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี ชี้แจงว่า ความเดือดร้อนทุกเรื่องโรงงานแก้ไขไปแล้ว ซึ่งช่วงนี้กลิ่นเหม็น ควัน และน้ำที่ระบายออกจากบ่อ เกิดจากโรงงานทดลองเดินเครื่องจักรที่ขยายกำลังผลิต แต่เกิดอุบัติเหตุน้ำอ้อยล้นถัง ทำให้มีน้ำไหลออกไปลงบ่อน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะบ่อน้ำดี ที่มีการต่อท่อระบายน้ำล้นออกไปจากโรงงาน ซึ่งขณะนี้ทางโรงงานกำลังเร่งปรับปรุงแก้ไข ซึ่งต้องใช้เวลาราว 15 วัน

ตัวแทนของ สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ขี้แจงว่า เราเข้าตรวจโรงงานน้ำตาลหลายแห่ง ที่ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ป้องกันฝุ่น-กลิ่น ไม่ให้มีส่วนที่เรามองไม่เห็นออกมา อยากให้ทางโรงงานจริงใจในการแก้ไข ลงทุนนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ก็จะทำให้โรงงานอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้ ส่วนเรื่องน้ำเสียที่ไหลออกจากโรงงาน จะเข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำส่งไปตรวจสอบ หากมีชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย สามารถลงชื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ ซึ่งอุดรธานีเคยทำมาแล้วกับโรงงานมันสำปะหลัง ที่อ่างเก็บน้ำเสียแตก ไหลผ่านที่ดินชาวบ้าน ลงห้วย ปลาตาย

นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ เปิดเผยว่า ทางโรงงานควรจะปรับปรุง โดยหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหา ที่จะมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ หรือจังหวัด สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 9 สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้นำท้องที่และท้องถื่น และตัวแทนชาวบ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อหาทางแก้ไขให้ประชาชนเดือดร้อน เริ่มจากตรวจสุขภาพชาวบ้านทุกคนในตำบลคำบง ยืนยันจะทำการแก้ไขให้ดีที่สุด หากทำไม่ได้ก็ต้องปิดปรับปรุง

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ สนง.วิ่งแวดล้อมภาค 9 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่มีการปล่อยน้ำเสียออกมา ที่แปลงที่ดินของ นางเขียน เพียรคาด อายุ 65 ปี น.ส.ผ่อง เพียรคาด อายุ 43 ปี น.ส.บังอร เพียรคาด อายุ 40 ปี 3 คนแม่ลูก ที่เป็นที่ดิน สปก. 11 ไร่ ทิศตะวันตกของบ่อที่กำลังระบายน้ำออกจากท่อ 2 ท่อ ลงในพื้นที่การเกษตรของ 3 แม่ลูก โดยน้ำไหลลงมาในที่ดิน บางส่วนขังเป็นฟอง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น และน้ำไหลต่อออกยังที่ดินด้านนอก ก่อนจะไปลงที่ลำห้วยพวน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากจุดต่าง ๆ กลับไปตรวจสอบ ซึ่งมีตัวแทนจาก สนง.อุตสาหกรรม ตัวแทนโรงงาน และชาวบ้าน เป็นพยานในการเก็บตัวอย่างน้ำ และมีการวัดค่าเบื้องต้น มีค่าความเค็ม 0.4 ที่จัดว่าน้ำเข้าข่ายเค็ม