8 คนเสี่ยงสูง ภรรยา-ลูกสองคน-ญาติพี่น้อง-เพื่อน ของพ่อค้าอาหารทะเลติดโควิด-19 ได้เฮตรวจไม่พบเชื้อ รอผลกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำ ขณะชาวบ้านแตกตื่นแห่งไปตรวจ โรงเรียนในเมืองก็เอาด้วย สั่งปิดตัวเองบางโรงยาว

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการณ์ (ศปก.) มีนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี นำนายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชาย อายุ 30 ปี 1 ราย ไปรับอาหารทะเลมาจากตลอดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร มาขายที่ตลอดสด ทต.โนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง อุดรธานี

นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี แจ้งว่า ในการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ภรรยา บุตร 2 คน ญาติพี่น้อง และคนใกล้ชิด 8 คน ได้ส่งตรวจหาเชื้อครบทั้งหมด ผลการตรวจออกมาไม่พบเชื้อ , การค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ที่เป็นผู้ค้าในตลาด , ครู-อาจารย์-เพื่อนนักเรียนบุตร 2 คน 88 คน ได้ส่งตรวจเชื้อรายงานผลแล้ว 28 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ ที่เหลือ 60 รายรอผลการตรวจ และการค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมทำการตรวจ 188 ราย ยังรอผลการตรวจ และวันนี้มีนัดตรวจอีก 300 ราย

“จังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งปิดตลาดเทศบาลโนนสูง-น้ำคำ และห้องเย็นมหาชัยวาริน 1 สาขาอุดรธานี เป็นเวลา 3 วัน เพื่อตรวจติดตามความเสี่ยงผู้สัมผัส ,ทำความสะอาด และประเมินว่าจะปิดต่อ หรือเปิดดำเนินการได้ สำหรับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ผู้ค้าอาหารทะเลพบผู้ประกอบการห้องเย็น 22 แห่ง อ.เมือง ,กุมภวาปี ,โนนสะอาด ,วังสามหมอ ,บ้านดุง และบ้านผือ สำหรับแผงขายอาหารทะเลมี 163 แห่งในทุกอำเภอ มีคนงานเกี่ยวข้อง 374 คน”

นายอุเทน หาแก้ว กล่าวด้วยว่า ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจาก จ.สมุทรสาคร ไปรายงานตัวกับ กำนัน-ผญบ.-อสม.รพ.สต.-รพ. เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง 14 วัน (ไม่ได้กักตัว) รวมทั้งพ่อค้า-แม่ค้า-ลูกค้า มาตลาดเทศบาลโนนสูงน้ำค่ำหลัง 10 ธ.ค. กักตัวเองดุอาการ 14 วัน โดยสวมหน้ากาก ไม่ไปอยู่ในที่ชุมชน หากพบอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ให้ไปพบแพทย์ โดยหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ

รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวต่อว่า การพบผู้ติดเชื้อทำให้ประชาชนตื่นตระหนก ขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อทั้งที่ไม่จำเป็น ซึ่งปกติจะตรวจเฉพาะกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งอุดรธานีได้จัดทีมเคลื่อนที่อยู่ รพ.สต.โนนสูง ติดกับตลาดสดเทศบาลโนนสูง-น้ำคำ ขณะเดียวกันมีสถานศึกษาในเขต ทน.อุดรธานี ใช้อำนาจประกาศปิดตัวเองวันที่ 25-25 ธ.ค. หลายแห่งปิดยาวข้ามปี ซึ่งแนวทางปฏิบัติจะปิดเมื่อพบผู้ป่วยในสถานศึกษา เพื่อทำความสะอาด 3 วันเท่านั้น

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี สั่งการว่า ให้ สสจ.อุดรธานี ทำความเข้าใจกับสถานศึกษา ถึงแนวทางปฏิบัติปิดสถานศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบกับคุณภาพการศึกษา , ให้ฝ่ายปกครองไปทุกอำเภอ ให้ไปทำความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆในพื้นที่ เรื่องงดกิจกรรมมีคนจำนวนมาก ตลาดนัด , การแสดงดนตรี รวมไปถึงการขอความร่วมมือ ให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำ สำหรับร้านอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง …