วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมรางคู่เริ่มเมษาฯทางพาดบ้านจั่นรอแบบใหม่

รางคู่เริ่มเมษาฯทางพาดบ้านจั่นรอแบบใหม่

รฟท.ชี้แจงรถไฟทางคู่ กรอ.อุดร ยืนยัน ครม.เห็นชอบรูปแบบเดิม คาดเริ่มสร้าง พ.ค.-เม.ย.67 แต่เว้นช่วงทางพาดรถไฟบ้านจั่นไว้ 3.45 กม. เพื่อแก้ไขแบบแปลนใหม่ รถไฟทางคู่-ความเร็วสูงยกข้าม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตต์ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)อุดรธานี มีนายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หน.สำนักงาน จ.อุดรธานี นำนายวิชัย ศรีวัฒนศรีมงคล วิศวกรเขตบำรุงทางขอนแก่น , นายณัฐพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรเขตบำรุงทางเขต 1 หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประชุมชี้แจง “ทางพาดรถไฟบ้านจั่น”

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หน.สำนักงาน จ.อุดรธานี แจ้งว่า กรอ.อุดรธานี ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แก้ไขรูปแบบทางพาดรถไฟ จุดตัดทางหลวง 216 หรือ “ทางพาดรถไฟบ้านจั่น” จากที่ออกแบบไว้ให้รถไฟทางคู่ วิ่งอยู่ระดับพื้นทางเดิม และรถไฟความเร็วสูงยกข้าม เพราะจะกระทบกับการจราจรในอนาคต โดยเสนอรูปแบบให้พิจารณา ซึ่งต่อมา รฟท.ได้เลือกรูปแบบ “ยกทางรถไฟข้ามทั้งหมด และคงทางรถไฟเดิมไว้เพื่อรับ-ส่งปูนซีเมนต์”

“ เมื่อ 16 ต.ค.2566 ครม.มีมติให้สร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ขอนแก่น-หนองคาย วงเงิน 29,748 ล้านบาท ตามที่ รฟท.เสนอ ซึ่งมีข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง ว่ารูปแบบที่เสนอผ่าน ครม.เป็นรูปแบบเดิม ยังไม่มีการแก้ไขทางพาดรถไฟบ้านจั่น ตามข้อเรียกร้องของ กรอ.อุดรธานี ที่ประชุม กรอ.อุดรธานี จึงเชิญ รฟท.มาชี้แจงแผนงานที่จะดำเนินการ ตามที่มีข้อตกลงกับ กรอ.อุดรธานีไปแล้ว ว่าจะทำการแก้ไข ”

นายณัฐพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรเขตบำรุงทางเขต 1 และนายวิชัย ศรีวัฒนศรีมงคล วิศวกรเขตบำรุงทางขอนแก่น ร่วมนำเสนอว่า โครงการนี้เป็นรูปแบบเดิม ที่ยังไม่แก้ไขทางพาดรถไฟบ้านจั่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการออก พรฎ.เวนคืน-สำรวจประเมินอสิงหาริมทรัพย์-จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน-จัดทำ ทีโออาร์/ราคากลาง-ประกวดราคา-คัดเลือกผู้ควบคุมงาน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ พ.ค.-เม.ย.2567 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

“ ช่วงที่เว้นไว้จะต้องออกแบบใหม่ ตั้งแต่บ้านคำกลิ้ง-สถานีรถไฟหนองขอนกว้าง ระยะทาง 3.45 กม. จากนั้นก็มีขั้นตอนการจัดทำ รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ.) ขั้นตอนการเสนอให้ ครม.เห็นชอบ เพื่อนำไปจัดหางบประมาณเพิ่มราว 3,000 ล้านบาท ลักษณะนี้เคยดำเนินการมาแล้วที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งที่นั่นทำให้งานล่าช้าออกไปราว 6 เดือน รฟท.ยืนยันจะปรับแก้ทางพาดรถไฟบ้านจั่นแน่นอน ”

ที่ประชุม กรอ.อุดรธานี ได้ขอบคุณ รฟท.ที่แก้ไขตามคำร้องขอของชาวอุดรธานี และขอให้ รฟท.จัดส่งแผนปฏิบัติงาน โครงการนี้ทั้งโครงการให้ สนง.จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำมาแจ้งต่อที่ประชุม กรอ.อุดรธานี ที่จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย ให้โครงการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments