เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่โถงชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้านที่หลังพระบรมฉายาลักษณ์ มีพระอักษรลายพระราชหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ใจความว่า ” ขอบใจในความรัก และกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย ” ที่มอบให้พสกนิกรชาวอุดรธานี ผ่านผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ในการเสด็จพระราชดำเนิน วางศิลาฤกษ์และเปิดศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563

สำหรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่มอบในวันนี้เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดพิมพ์ครั้งแรกทั้งสิ้น 20,000 ฉบับ และ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.อุดรธานี ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา และนายอำเภอจาก 20 อำเภอรับมอบ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากร และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวสืบไป