วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมธรรมะ“เจ้าคุณวงษ์ไทย”สู้โควิด มีสติ-ไม่ประมาท-อดทนอดกลั้น

ธรรมะ“เจ้าคุณวงษ์ไทย”สู้โควิด มีสติ-ไม่ประมาท-อดทนอดกลั้น

พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดหลักธรรมแก่พี่น้องชาวไทย ขอให้ดำรงชีวิตด้วยความมีสติ อย่าประมาท อดทนอดกลั้น แล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย

ขออำนวยพรพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ในขณะนี้เราอาจจะมองว่าภาวะของบ้านเมือง เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติ ด้วยการที่เราท่านทั้งหลายได้ผ่านพ้นด้วยการอดทนอดกลั้น ในภาวะที่ผ่านมา นั่นก็คือเรื่องของโรคระบาดโรคโควิด 19 แต่ถึงอย่างไรก็ตามอยากจะเตือนสติท่านทั้งหลายว่า ถ้าหากว่าเราดำรงชีวิต อยู่ด้วยเป็นผู้มีสติ คือรู้ตัวก็นึกได้ ว่าเราต้องปฏิบัติตนเองอย่างไร และก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผู้ไม่ประมาท

ทั้ง 2 อย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติได้ เราก็จะอยู่รอด เราก็จะพบแต่ความสุขความเจริญ อย่างน้อยที่ผ่านมา เราได้อดทนอดกลั้น และเป็นผู้มีสติ อยู่ตลอดเวลานั้น ก็เป็นสิ่งยืนยันว่า เราสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่แน่นอน ก็ขอให้ท่านทั้งหลายใช้ความอดทนอดกลั้น ด้วยความเป็นผู้มีสติ ด้วยความเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำรงชีวิต ในการที่เราจะอยู่ที่บ้านก็ตาม หรือจะออกมานอกบ้านก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้ เราก็จะอยู่รอด เราก็จะปลอดภัย ในที่ทุกสถาน

เพราะทุกสรรพสิ่งนั้น มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ถ้าเราทำได้ดังนี้ ประเทศไทยเราก็จะผ่านพ้นวิกฤต เราท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญ ชีวิตต้องดำเนินหน้าต่อไป ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาท แต่ถ้าหากเราเป็นผู้ประมาทแล้ว เราตั้งตนอยู่ที่ความไม่เป็นผู้ประมาท จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าความประมาทเป็นหนทาง แห่งความนำไปสู่ความวิบัติ ไม่ว่าจะเป็นความวิบัติในทางทรัพย์สิน วิบัติในทางชีวิตของเราก็ตาม แต่ถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็จะสามารถรักษาชีวิตของเราได้ รักษาทรัพย์สินของเราได้

สิ่งเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีสติ มีความอดทนอดกลั้น ประเทศไทยเราต้องเดินหน้าต่อไป รวมถึงชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสุขความเจริญ ก็ฝากเป็นคติสั้นๆ ให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนได้คิดและก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ทางราชการได้กำหนดมา ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ก็จะผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments