ชื่นมื่น!! “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการชูเอกลักษณ์อัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สร้างสีสันพิธีเปิด ด้าน ม.เกษตรฯ รับไม้ต่อเจ้าภาพ “นนทรีย์เกมส์” ปี 67

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 นายดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี , รศ. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) , หัวหน้าส่วนราชการอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 122 แห่งทั่วประเทศ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิด ถ่ายทอดสดโดยทรูวิชั่นทาง ผ่านช่องทรูสปอต 7 ต่อเนื่องกว่า 3 ชม.

การแสดงในพิธีเปิดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ชุด การแสดงชุดที่ 1 “ออนซอนอุดร นคราแห่งวัฒนธรรม” การแสดงชุดที่ 2 “เบญจ สหัสวรรษ อารยะ บ้านเชียง” การแสดงชุดที่ 3 “ศรัทธานาคา ธาราวัฒนธรรม มหัศจรรย์ทะเลบัวแดง การแสดงชุดที่ 4 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา หลังจากนั้นตามด้วยขบวนเกียรติยศนักกีฬา 122 มหาวิทยาลัย เข้าสู่สนามฯ หลังประธานกล่าวเปิดงานฯ ปิดท้ายด้วยการแสดง “The One ชัยชนะที่เป็นหนึ่ง” นายภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค หรือ เอ็ม16 บขส. อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ มรภ.อุดรธานี กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักกีฬา

อดีตนักกีฬาทีชาติ นักกีฬาทีมชาติ ที่มาเป็นอาจารย์สอนที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิงลงสู่สนาม รวมทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย อรอุมา เชษฐา นักกรีฑาวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทย , ลินดา จันทชิต นักกรีฑาวิ่งระยะไกลทีมชาติไทย , วรรณวิสา ป้อมวิจิตร นักกีฬาตระกร้อลอดห่วงทีมชาติ , วารุณี กิจรักษา นักกีฬาบาสเก็ตบอล และบาสเก็ตบอล 3 คูณ 3 ทีมชาติไทย และ ผศ.ปรีชา พรหมเทพ อดีตนักกรี ฑาวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทย จุดคบเพลิงการแข่งขัน

ผศ.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวรายงานว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาของนิสิต นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 จนกระทั่ง พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันโดยเพิ่มชนิดกีฬาเป็น 12 ชนิด มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีพัฒนาการ การจัดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมและประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้าน เชียงเกมส์” โดยนำเอาดอกไม้ประจำจังหวัด คือดอกทองกวาว หรือดอกจานใน ภาษาพื้นถิ่น และแหล่งอารยธรรมโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มาเป็นชื่อในการแข่งขัน มีปรัชญาการแข่งขันที่ว่า “Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา” อันมีความหมาย ว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งมวล ร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งที่อยู่เหนือชัยชนะใน การแข่งขัน ก็คือมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีกัน

นอกจากนี้ยังได้นำ “คุณทองโบราณ” ซึ่งเป็นมาสคอตประจำ จ.อุดรธานี มาเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค เพื่อจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 มีการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ พัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีและ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี และผู้สนับสนุนการแข่งขันด้านต่างๆ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมต.อว. กล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกดีใจที่ จ.อุดรานี ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับประโยชน์ในการพัฒนาการกีฬาของนิสิตนักศึกษาแล้ว ยังส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมากอีกด้วย อุดรธานีถือเป็นพื้นที่ที่ตนคุ้นเคย โตที่นี่ เรียนที่นี่ เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของตนเอง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ให้เกิดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ ขอให้ทุกกิจกรรมสำเร็จลุล่วง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในภายภาคหน้าต่อไป

และปิดท้ายด้วยพิธีมอบธงการแข่งขัน ให้เจ้าภาพครั้งต่อไปคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีย์เกมส์” ซึ่งจะจัดแข่งขันในปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน…

 

บทความก่อนหน้านี้โจรซิ่ง จยย.กระชากกระเป๋าสาวเชียร์เบียร์ชิงเงิน200
บทความถัดไปปฐมทัศน์“เอ็งกอ”ดึงคนจีนเที่ยวอุดรปีละ 2 ครั้ง