วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมส่ง-รับมอบ ปธ.มูลนิธิ-ปธ.ศาลเจ้าปู่-ย่า

ส่ง-รับมอบ ปธ.มูลนิธิ-ปธ.ศาลเจ้าปู่-ย่า

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม 25654 ที่ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ริมสวนสาธารณะหนองบัววังมัจฉา ทน.อุดรธานี จัดให้พิธีส่งและรับมอบงานตำแหน่ง ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี โดย นายแสวง ศิริจันทรโรภาส ให้กับ นายประเสริฐ ตั้งจิตวัฒนาชัย พร้อมกับพิธีส่งและรับมอบงาน คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 71 นายสมศักดิ์ บูรณะบัญญัติ ให้กับ สมัยที่ 72 นายประชา ชัยรัตน์

โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางอรจิรา ศิริมงคล ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี นายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานกิติตมศักดิ์ถาวรตลอดชีพมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี นายสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีน อุดรธานี นายสุพจน์ แสนรุ่งเมือง ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี รวมทั้งผู้นำหน่วยงาน องค์กร สมาคม สโมสร ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมปรีชาชัยรัตน์ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี

ในการนี้นายสมศักดิ์ บูรณะบัญญัติ ประธานศาลเจ้าปู่ย่าสมัยที่ 71 รายงานผลการดำเนินงานตลอด 1 ปี และสรุปยอดได้รับเงินบริจาค หักค่าใช้จ่ายตลอดปีเหลือเงิน 9,353,607 บาท ได้นำเงินดังกล่าว มอบคืนมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า 2,000,000 บาท , มอบให้นักแสดง 120,000 บาท , มอบให้สมาคมพ่อค้าจีน 200,000 บาท , มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอุดรวิทยา 120,000 บาท , มอบให้มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม 100,000 บาท , มอบให้มูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานี 100,000 บาท , มอบให้เหล่ากาชาดอุดรธานี 100,000 บาท มอบให้……120,000 บาท และมอบให้มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า 6,413,607 บาท……

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments