ผ่านมากว่าครึ่งเดือน ผู้ว่าอุดรธานีหนุ่ม อายุเพียง 47 ปี “นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร” ยังไม่ประชุมมอบนโยบายเป็นทางการ โดยเลือกกิจกรรมสำคัญ เอื้อนเอ่ยนโยบายบางส่วน โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เบิ่งแญงอุดรธานีให้อยู่ดีมีสุข” เฮ็ดแผนพัฒนาจังหวัดอุดร อย่างมีส่วนร่วมและค้ำคูณ ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลาง จ.อุดรธานี เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจำปี 2564

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นขั้นแรก มีการนำเสนอข้อมูลล่าสุด รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , เวทีที่สอง จะเป็นการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาว่าสมควรจะมีการปรับปรุง แก้ไข หรือไม่อย่างไร และเวทีที่สาม จะนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ที่สนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่คนอุดรต้องการอย่างแท้จริง”

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอแนวคิด ทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ในมุมมองของผู้ว่าราชการจังหวัด “อยากเห็นและอยากให้เป็น” ว่า คนที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องนำเอานโยบายรัฐบาล มาปฏิบัติให้เหมาะกับพื้นที่นั้น นโยบายส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมี แต่จะเอามาเสริมบ้างให้เหมาะสม แล้วทำให้ทุกส่วนเดินไปด้วยกันได้ อยากเห็นการทำงานเป็นทีม และได้ยินว่าอุดรธานีมีส่วนร่วมสูง แผนพัฒนาคิดไม่ยาก แต่ยากตอนนำไปปฏิบัติ

“ จุดแข็งของอุดรธานี หรือแต้มต่ออยู่ที่คน ทุกจังหวัดในภาคอีสานต่างกันไม่มาก ที่แตกต่างกันก็คือคน ผมมาอยู่อุดรธานีไม่กี่วัน ถือว่าเป็นคนนอก มองว่าอุดรธานีไม่ได้เป็นศูนย์กลางอีสานตอนบน แต่อุดรธานีเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน หมายรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ที่ท่านเรียนว่าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทุกอย่างพุ่งมาสู่อุดรธานีโดยธรรมชาติ ถ้าไม่คุยเรื่องแผนพัฒนา บ้านเมืองก็จะไร้ทิศทาง การพัฒนาก็จะสะเปะสะปะ อาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน อาจจะมีเสียงคัดค้าน ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราคุยกัน ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต่อว่า ตนเองไม่ใช่นักวิชาการ ว่างๆจะเอามือมากางออกเป็น 5 นิ้ว ลองกางดูจะเห็น นิ้วกลางไปนครเวียงจันทน์ ด้วยสะพานข้าม น.โขง แห่งที่ 1 , นิ้วนางกำลังจะมีถนนตัดใหม่ไป จ.บึงกาฬ มีสะพานข้าม น.โขง แห่งที่ 5 , นิ้วก้อย ไปสกลนคร-นครพนม มีสะพานข้าม น.โขง แห่งที่ 4 ถ้ามีนิ้วที่ 6 ก็จะไปมุกดาหาร , นิ้วชี้ ชี้ไปที่ จ.เลย มีสะพานข้าม น.โขง แห่งที่ 7 , นิ้วโป้งเชื่อมกับภาคเหนือ เส้นทางอีสต์-เวสต์คอริดอร์ส ส่วนผ่ามือและข้อมือ คือ อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา

“ ผู้ว่าฯไม่ใช่ฮีโร่ แต่จะทำให้ทั้ง 5 นิ้วมันเกิด อะไรติดขัดผมจะดันให้ท่าน พาทุกภาคส่วนเดินจูงมือไปด้วยกัน จะไม่เอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่ง เราไม่ต้องมาพูดเรื่องเก่าๆ แต่จะมองไปข้างหน้า แล้วเดินไปในทุกมิติร่วมกัน การทบทวนแผนพัฒนาปี 64 ท่านต้องคิดว่าเราจะรับมืออย่างไร อย่าคิดว่าผมมาอยู่ปีหน้าก็ไป ความคิดฝันอยู่ในหัวผมมา ว่าอุดรธานีดีที่สุดในภาคอีสาน ผมจะใช้โอกาสนี้ทำดีที่สุดในชีวิต ความรู้ที่ร่ำเรียนมาจะใช้ประโยชน์มากที่สุด ผมจะฟังทุกคน แต่ขอเฉพาะเรื่องมีประโยชน์ ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า ขอให้ทุกคนช่วยกันคิด อย่าสะกดคำว่าฮีโร่ อย่าเอาหนังเรื่องฮีโร่มาฉายที่อุดรธานี เน้นทีมอุดรธานีฉายแล้วฉายอีกก็ไม่เบื่อ ไม่ต้องมาแอกชั่นใส่กัน ตนเองไม่มีธง ขัดข้องอะไรมาบอก จะประสานติดตามให้ ตนเจ็บตัวบ้างก็ไม่มีปัญหา แผนพัฒนาเดิมต้องมาดู และรักษา มาปรับไปแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดการโตทั้งเมืองไปพร้อมกัน เป้าหมายที่คุยเล่นไว้คือ “จะไล่ตามเชียงใหม่ให้ทัน”

สำหรับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 2561-2564 “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คุณภาพชีวิต , สิ่งแวดล้อม , ความมั่นคง , การค้าการลงทุน , การเกษตร และการท่องเที่ยว แต่ละยุทธศาสตร์มี 4 กลยุทธ์ รวมเป็น 24 กลยุทธ์ ล่าสุดอุดรธานีเพิ่มเติม อุดรธานีเพิ่มยุทธศาสตร์ 6 ซิตี้ คือ เมืองแห่งผ้าทอมือ , เมืองการเกษตรอินทรีย์ , เมืองแห่งการประชุมสัมมนา , เมืองแห่งการกีฬา , เมืองแห่งสมุนไพร และเมืองอัจฉริยะ

โดยจัดทำ “แผนแม่บท 6 ซิตี้” ไว้ก่อนมีคำสั่งให้ “นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร” มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี…