วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคม“สภานครอุดร”ไฟเขียว 12 ต่อ 10 กู้ 199 ล้าน

“สภานครอุดร”ไฟเขียว 12 ต่อ 10 กู้ 199 ล้าน

สภานครอุดรผ่านฉลุย ขอใช้เงินสะสม 22.9 ล้าน รับมือกับน้ำท่วม-ทำทางระบายน้ำชุมชน แต่ขอกู้เงิน 199 ล้าน สร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจราจร และป้ายซอย-ถนน-สัญญาณ-แนะนำ รับพืชสวนโลกปี 69 เสียงข้างน้อยติงได้กระดาษ 3 แผ่น ให้พิจารณาเร่งรีบ-เงินสูง-ข้อมูลน้อย-ขอตั้ง กก.ดูรายละเอียด นายกฯแจงทำเกินระเบียบ มีแผนงาน-ผ่านแผน-กก.พัฒนา-ประชาคม เสียงข้างมากโหวตไม่ให้ตั้ง กก.

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ในการประชุมสภา ทน.อุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มีการประชุมทั้งหมด 17 วาระ มีวาระที่น่าติดตาม 3 วาระ คือ การขอใช้เงินสะสมที่มีอยู่ 96.53 ล้านบาท รวม 2 วาระ คือ การจัดซื้อเครื่องปั่นไฟพร้อมชุดลากจูง 5 ล้านบาท เครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว ราคา 8 แสน และ 1 ล้านบาท รวม 6.8 ล้านบาท และก่อสร้างระบบระบายน้ำ 9 สาย วงเงิน 16.14 ล้านบาท ประกอบด้วย พลบดีศรีอุดร 4-5-6-7-8 และโพธิ์ทอง 4-5 -6-9 (น่าจะไม่ทันฝนนี้) ซึ่งสภาฯก็ผ่านความเห็นชอบเอกฉันท์

ส่วนการขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ เมืองปลอดภัยต้อนรับพืชสวนโลก 198,871,000 บาท ซึ่งญัตตินี้สมาชิกสภา ทน.อุดรธานี เสี่ยงข้างน้อยขอให้ตั้งกรรมการฯ ขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียด ก่อนกลับมาให้สภาฯพิจารณา ให้ทันพิจารณาในสมัยประชุมนี้ แต่สมาชิกเสียงข้างมากไม่เห็นด้วย เมื่อลงคะแนนแล้วสภาฯมีมติ ไม่ตั้งกรรมการฯขึ้นมาดูรายละเอียดด้วยเสียง 12 ต่อ 10 และสภาฯก็ยังมีมติเท่ากัน 12 ต่อ 10 เห็นชอบให้ ทน.อุดรธานี กู้เงิน กสท. 199 ล้านบาท

โดยนายธนาดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้เสนอญัตติต่อสภาฯ และชี้แจงเพิ่มเติมสรุปโดยรวมว่า ทน.อุดรธานี ได้รับมอบหมายจาก คกก.จัดงานพืชสวนโลก ให้เตรียมเมืองรองรับการจัดงานพืชสวนโลก 2569 จึงเสนอขอกู้เงิน ก.ส.ท.จากสภาฯ ดำเนินโครงการ “เมืองปลอดภัยต้อนรับพืชสวนโลก” ต่อเนื่องจากโครงการเซฟตี้โซน ที่ร่วมดำเนินการกับหลายภาคส่วน ด้วยการก่อสร้าง ติดตั้ง และปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจราจร และติดตั้งป้ายชื่อถนน-ป้ายสัญญาณ-ป้ายแนะนำ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ปกติญัตติขอกู้เงินของ อปท. รวมทั้งที่ผ่านมาของ ทน.อุดรธานี ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียด สามารถขอกรอบวงเงินจากสภาฯได้เลย แต่โครงการนี้ ทน.อุดรธานี ได้สำรวจออกแบบรายละเอียด ผ่าน คกก.แผนพัฒนาฯ , คกก.พัฒนา ทน.อุดรธานี , การประชาคมผู้นำชุมชน จึงขอให้สภาฯพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ ผวจ.อุดรธานี พิจารณาให้ส่งเรื่องไปขอกู้จาก กสท. เพื่อดำเนินการเสร็จก่อนปี 2569 โดยสภาฯไม่ต้องตั้งกรรมการฯขึ้นมาอีก ยืนยันที่ผ่านมา ทน.อุดรธานี กู้เงินทุกปีตั้งแต่ปี 53 รวมเงินกู้รวม 401 ล้านบาท ทยอยใช้หนี้แล้วเหลือ 223 ล้านบาท การกู้เพิ่มในครั้งนี้ จะไม่กระทบกับการเงินการคลัง

 

โดยแบ่งแผนงานออกเป็น เรื่องไฟสาธารณะ การติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบไฮแมส ความสูง 15 , 20 , 25 เมตร รวม 72 ต้น 62.5 ล้านบาท (เฉลี่ยต้นละ 868,055 บาท) ราคาแต่ละเสาไม่เท่ากัน บางจุดต้องเพิ่มอุปกรณ์ โดยชี้แจงจุดการติดตั้งทั้งหมด แยกตั้งเป็นกลุ่มถนนบางสาย อาทิ ทองใหญ่ (ย่านสถานีรถไฟ) , ประจักษ์ฯ(สถานีรถไฟ-เซ็นทรัล) , ถนนนิตโย , ถนนหน้า รพ.ศูนย์อุดรฯ และเสาเดียวตามสวนสาธารณะ และจุดเสี่ยง และเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็น แอลอีดี. ขนาด 120 วัตต์ และไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ วงเงิน 60 ล้านบาท

งานไฟสัญญาจราจร วงเงิน 33.9 ล้านบาท ด้วยการติดตั้งไฟสัญญาจราจร บริเวณทางแยกไม่มีสัญญาไฟจราจร 3 แห่ง 6 ล้านบาท , ติดตั้งไฟสัญญาจราจร ทางม้าลายอัจฉริยะ (ไม่มีเกาะกลาง) 13 แห่ง 17.2 ล้านบาท และติดตั้งไฟสัญญาจราจร ทางม้าลายอัจฉริยะ (มีเกาะกลาง) 4 แห่ง 10.7 ล้านบาท , งานป้ายจราจร-ป้ายซอย-ป้ายแนะนำ 23.1 ล้านบาท ประกอบด้วยป้ายซอย 4.9 ล้านบาท , ป้ายถนน 3.65 ล้านบาท และป้ายแนะนำสถานที่ 6.5 ล้านบาท รวมป้าย 14.5 ล้าน และงานตีเส้น-เครื่องหมายจราจร 27.5 ล้านบาท ประกอบด้วยงานตีเส้น โรยลูกแก้วสะท้อนแสง 20 ล้านบาท , งานตีเส้น สำหรับไฟทางข้าม 3.2 ล้านบาท , ทาสีกันลื่นสำหรับทางข้าม 2.7 ล้านบาท และติดตั้งหมุดถนนโซล่าเซล 1.5 ล้านบาท รวม 27.5

ขณะที่สมาชิกเสียงข้างน้อย เสนอให้เลื่อนการประชุมออกไป เพราะเป็นวงเงินจำนวนสูงมาก สมาชิกฯได้รับญัตติเมื่อ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเอกสารเพียง 3 แผ่น เป็นเพียงหัวข้อไม่มีรายละเอียด ขณะประชุมวันนี้ได้รับเอกสารเพิ่มเติม และคำชี้แจงในสภาฯของฝ่ายบริหาร จึงขอเวลาในการตรวจสอบ ไปหาข้อมูลหรือสอบถาม คกก.งานพืชสวนโลก หรือผู้เกี่ยวข้องก่อน ต่อมาผู้เสนอขอถอนเรื่อง หลังจากประธานสภาฯพักประชุม และมีสมาชิกเสนอตั้งกรรมการมาดูรายละเอียด ก่อนกลับมาให้สภาฯพิจารณาในสมัยประชุมนี้

แต่เมื่อสมาชิกเสียงข้างมาก 12 ต่อ 10 ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการ สมาชิกเสียงข้างน้อยได้อภิปราย ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ แต่ต้องการดูรายละเอียด เพื่อกลั่นกรองในฐานะสมาชิกสภาฯ เมื่อสภาฯไม่ให้เวลาในการศึกษา จึงได้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายข้อ อาทิ 1.วงเงินกู้สูงมาก จะกระทบสถานการเงินระยะยาว แต่โครงการกลับเร่งรีบ สมาชิกฯได้รับข้อมูลไม่กี่วัน และมีรายละเอียดไม่เพียงพอ , 2.แผนพัฒนาที่มีโครงการดังกล่าว เพิ่งนำมาพิจารณาในวันนี้ , 3.โครงการนี้น่าจะเสนอในงบประจำปี 67, 68 และ 69 ได้ , 4.ขอรับคำสั่งหรือคำขอของ คกก.จัดงานพืชสวนโลก ให้ ทน.อุดรธานี ดำเนินการโครงการ (ไม่ตอบ) ,

5.ถนนนิตโย ในเขต ทน.อุดรธานี ยังเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง ขณะนี้การติดตั้งเสาไฮแมสที่นั่ง แขวงทางหลวงอุดรธานีแจ้งให้รื้อถอน เพราะ ทน.อุดรธานีไปติดตั้งไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่โครงการนี้มี 8 ต้น ก็น่าจะขออนุญาตก่อน (ไม่ตอบ) , 6.เสาไฟไฮส์แมสที่เคยติดตั้งมา บางจุดมีปัญหาการร้องเรียน กระทบกับวิถีชีวิต , 7.ขอให้พิจารณาตรวจสอบราคากลางของเสาไฟ-หลอดไฟ เนื่องจากราคาสูงกว่าปกติ , 8.น่าจะต้องศึกษาดูข้อดี-ข้อเสีย ของไฟสัญญาอัจฉริยะ เพราะที่ผ่านมาหลายพื้นที่ รวมทั้งใน กทม.มีการยกเลิกไปจำนวนมาก (หน้า รพ.ค่ายก็มีปัญหา)….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments