นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธาน บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จก. ผู้ดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมอุดธานี ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานียังคงเดินหน้า ตามแผนพัฒนาที่ผ่านความเห็นชอบ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว แม้ว่าสถานการณ์ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ตาม หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

“ ก่อนหน้านี้เราได้เข้าปรับพื้นที่ เฟสแรก 1,325 ไร่ พร้อมสร้างบ่อหน่วงน้ำฝน 3 บ่อ พื้นที่ 81 ไร่ ความจุรวม 1.3 ล้าน ลบม. ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จทั้งแผนงานแล้ว ทำให้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนน สายหลีกและสายรองในโครงการ ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ เพื่อให้ทั้งหมดเสร็จทันในปีนี้ และเรากำลังหาผู้รับจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า ในพื้นที่มากกว่า 600 ไร่ ให้พร้อมกับระบบขนส่งทางราง ”

นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธาน บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จก. สำหรับการขอเชื่อมทางรถไฟสาย กรุงเทพ-หนองคาย บริเวณสถานีหนองตะไก้ อ.เมือง อุดรธานี ได้ประสานขอข้อมูลจากกลุ่ม บ.เอเชียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก. (AEC) จัดทำแบบทางรถไฟและรูปตัดตามขวาง ที่แสดงแนวรางปัจจุบัน แนวรถไฟทางคู่ แนวรถไฟความเร็วสูง แนวรถไฟเข้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และแนวถนนขนานทางรถไฟ ส่งให้แขวงบำรุงทางอุดรธานีแล้ว

นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล กล่าวอีกว่า แนวทางรถไฟจากสถานีหนองตะไก้ ไปจ่อทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ระยะทาง 2.353 กม. ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดำเนินการ มูลค่าการก่อสร้างราว 50 ล้านบาท ขณะทางรถไฟเข้าไปในโครงการ ภาคเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการ มูลค่าใกล้เคียงกันคือราว 50 ล้านบาท ขณะนี้กำลังรอนัดหมายประชุมใหญ่อีกครั้ง

นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธาน บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จก. ผู้ดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมอุดธานี กล่าวด้วยว่า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จะสร้างประโยชน์ให้อีสานตอนบนทั้งหมด พื้นที่มีศักยภาพสูงพัฒนาได้ทันที 2,300 ไร่ ติดกับทางรถไฟกรุงเทพ-หนองคาย พัฒนาเชื่อมขนส่งระบบรางได้ , ตั้งอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพอุดรธานี-ขอนแก่น ไม่เกิน 5 กม. และอยู่ห่างจากเมืองอุดรธานี และสนามบินเพียง 15 กม.เท่านั้น…