ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ว่ากรมทางหลวงชนบท กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตามแนวถนนสาย ก 7 ถนนสาย ง 8 และถนนสาย จ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี และถนนต่อเชื่อม โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.บ้านจั่น ต.หนองขอนกว้าง ต.หนองนาคำ ต.หนองบัว และ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี พ.ศ.2562 โดยมีกำหนดให้ใช้บังคับ 4 ปี

โดยแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ระบุรายละเอียดว่า แนวถนนจะมีความกว้าง 200 เมตร จะเริ่มด้วยถนนสาย จ. จากถนนมิตรภาพ กม.107+500 (ติดโชว์รูมรถยนต์ เอ็มจี.) ผ่านทางรถไฟ ไปยังถนนนิตโย กม.9 ระยะทาง 5 กม. (ข้างปั้มเชลล์) ต่อด้วยถนนสาย ง 8 (ตอน 1) ไปจนถึงถนนอุดร-หนองใส (ก่อนถึงบ้านหนองใส) ระยะทาง 6.7 กม. และต่อด้วยถนนสาย ก 7 มาถึงถนนวงแหวนตะวันออก ระยะทาง 2.45 กม. โดยจุดตัดถนนมิตรภาพ , นิตโย , อุดร-หนองใส และวงแหวนตะวันออก จะมีแนวเวนคือกว้าง 500 เมตร

ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บ.อินทิเกรทเทด เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอนซัลแทรน์ จก. และ บ.บุญปัญญา เทคโนโลยี จก. เข้ามาทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้าง ที่ต้องเวนคืน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 บริษัทฯได้เข้าสำรวจแนวหมุดเดิม เพื่อปักเสาแนวเขตถนน ทำแผนผังแสดงที่ดิน (ปูโฉนด) ให้รู้ว่าแนวถนนตัดผ่านที่ดินกรรมสิทธิ์ แปลงใดและพื้นที่เท่าใด แล้วจัดทำแผนที่ขอบเขตรายแปลง และรายละเอียด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ถนนสาย ก 7 , ถนนสาย ง 8 และถนนสาย จ ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบมาแล้ว โดยกรมทางหลวงชนบท มีรูปแบบให้ถนนสาย จ. มีขอบทาง 60 เมตร , ถนนสาย ง 8 (ตอน 1) ขอบทาง 30 เมตร และถนนสาย ก 7 มีขอบทาง 16 เมตร มีทางแยกต่างประดับที่จุดตัดถนนนิตโย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและออกแบบ ถนนสาย ง 8(ตอน2) จากจุดตัดถนนสาย ง 8 (ตอน1) ไปตัดกับถนนอุดร-ม.รภ.อุดรฯ(สามพร้าว) และต่อไปจนบรรจบกับถนนมิตรภาพ บ้านดงไร่ ต.นาข่า อ.เมือง แต่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเวนคืน…

นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี กรรมการผู้จัดการ บ.เอ็มจี.มอเตอร์อุดรธานี จก. เปิดเผยว่า โชว์รูมของบริษัทฯริมถนนมิตรภาพ ก็อยู่ในแนวถนนที่เวนคืน ซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งโอกาสทางการค้า และที่ดินที่จะถูกเวนคืนไปราว 2 ไร่ หน้ากว้างหายไป 20 เมตร ราคาคงต่ำกว่าซื้อขายจริงแน่นอน ในส่วนตัวไม่ขัดข้องเพื่อประโยชน์ในภาพรวม แต่หากจุดนี้มีการสร้างโอเวอร์พาต จะได้รับผลกระทบมากไม่เห็นควรให้สร้าง

“ ที่ดินแปลงนี้ราว 8 ไร่ หน้ากว้าง 90 เมตร คุณพ่อซื้อมานานมากกว่า 20 ปี ไม่เคยรู้ว่าอยู่ในแนวถนนใหม่ จนตัดสินใจจะลงทุนสร้างโชว์รูมรถ เอ็มจี.ที่นี่ ประมาณปี 2555 นักธุรกิจย่านนั้นให้คำแนะนำ จึงไปตรวจสอบกับทางหลวงชนบทอุดรธานี พบเป็นแนวถนนตามผังเมืองจริง แต่แนวเขตยังไม่ชัดเจนมากนัก ทำให้ตัดสินใจสร้างโชว์รูมในปี 58 โดยเว้นด้านทิศใต้ไว้ ล่าสุดมีการปักแนวเขตป้ายอยู่ในแนวพอดี ขณะเดียวกันก็มีเจ้าของที่ดินหลายท่าน กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมมาก หวังว่าราชการจะช่วยหาทางออกได้ ”