นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า อุดรธานีเตรียมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ร่วมชมขบวนแห่ถวายเครื่องราชสักการะ ในวันที่ 22 พฤษภาคม เริ่มแห่ 15.30 น. จากบริเวณหน้าประตูไทย ไปตามถนนพานพร้าว-ถนนประจักษ์ฯ-วงเวียนเฉลิมพระเกียรติ-วงเวียนน้ำพุ-ถนนโพศรี-ถนนมุขมนตรี-ถนนอธิบดีหน้าศาลากลาง จ.อุดรธานี

เวลา 17.30 น. ภายในสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ชาวอุดรธานีกว่า 11,110 คน ร่วมรำสมโภช “ชาวอุดรเทิดไท้ ด้วยใจภักดิ์” จนในเวลา 18.25 น. ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และพิธีเปิดงานฯ ตามลำดับ ณ เวทีกลาง รวมทั้งงานมหกรรม “อุดรธานีเมืองแฟชั่น” สืบสาน รักษา ต่อยอด ร่วมชมนิทรรศการสมโภช “วิวัฒนาการและการแต่งกายของยุครัตโกสินทร์” (ร.1-ร.10) , นิทรรศการสมโภช “เล่าเรื่องชุดประจำจังหวัดอุดรธานี” และนิทรรศการสมโภช รวมพลังทางศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และการแสดงสมโภชในชุดการต่างๆ

นอกจากนี้ในแต่ละวันจะมีการแสดงทั้ง 3 วัน โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม จะมีรายการแสดงเป็นพิเศษ ประกอบด้วย รำถวายพระพร ชุด “เทิดพระเกียรติ” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) การแสดงชุด “จากเส้นใยสู่ผืนผ้ำ จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์” , การแสดงแบบผ้าไทยชุด “อุดรเมืองแฟชั่น เฉลิมพระเกียรติฯ” แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้แสดงแบบธิดาผ้าหมี่ขิด ใช้ชุดเดินแบบที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการออกแบบชุดประจำจังหวัด 24 ชุด กลุ่มที่ 2 ผู้แสดงแบบกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆในจังหวัดอุดรธานี 12 คู่ กลุ่มที่ 3 ผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ในจังหวัดอุดรธานี 40 คู่ และกลุ่มที่ 4 ผู้แสดงแบบประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คู่

วันที่สองจัดให้มีการแสดง มหกรรมเส็งกลองกิ่งเมืองอุดรธานี คณะวัดโนนสว่าง , การแสดงชุด “กศน. รวมใจภักดิ์” การแสดงชุด “พลังแห่งรัก” , การแสดงชุด “ต้ายเทียนโถ” โรงเรียนอุดรวิทยา , การแสดงฟ้อนวิถีชีวิตชาวภูไท ชมรมภูไทศรีธาตุ และการแสดงโขน “รามาวตาร รามราชจักรี” มรภ.อุดรธานี

วันที่สาม จัดให้มีการแสดง มหกรรมขับร้องสรภัญญะพื้นบ้าน , การแสดงเชิดสิงโต คณะสิงโตมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี , การแสดง“ชาวอุดรเทิดไท้ด้วยใจภักดิ์” โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา , การแสดง “นาฏลีลาเทิดไท้องค์ราชันย์” โรงเรียนพันดอนวิทยา , การแสดง “พระบารมีเกริกไกร เทิดไท้องค์ราชันย์” โรงเรียนกุงเจริญวิทยาคม , การแสดง “เทิดไท้องค์ราชันย์” โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ , การแสดง “กิ่งไม้เงินทองถวายพระพร” โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

การแสดง “ระบาสี่บท” โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร , การแสดง “ระบำอยุธยา” โรงเรียนสตรีราชินูทิศ , การแสดง “ฟ้อนเทิดพระเกียรติ.” , การแสดง “ใต้ร่มพระบารมี” โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี , การแสดง “ระบำสวัสดิรักษา” , การแสดง “ชาวอุดรเทิดไท้ด้วยใจภักดิ์” ชมรมครูนาฏศิลป์จังหวัดอุดรธานี และการแสดงมหกรรมหมอลำกลอนพื้นบ้าน
สมาคมหมอลาจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “อุดร เสิร์ฟความสุขทุกเมนู” ในงานมหกรรมสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามทุ่งศรีเมือง ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 โดยผู้สนใจร่วมส่งภาพถ่ายได้ที่ Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี โดยติดแฮชแท็ก #อุดร เสิร์ฟความสุขทุกเมนู รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 2,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 2,000 บาท รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด คนละไม่เกิน 5 ภาพ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ภาพที่ได้รับรางวัลทุกภาพเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์