ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี ว่าเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สาธารณสุข จ.อุดรธานี รายงานว่า อุดรธานียังไม่มีผู้ป่วย ส่วนการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสียงรวม 1,765 ราย เพิ่มจากเมื่อวาน 62 ราย (+62) กักตัวเองอยู่ที่บ้านครบ 14 วันแล้ว 941 ราย (+71) และยังคงกักตัวอยู่ที่บ้าน 824 คน (-9)โดยพบว่ากลุ่มเสียงที่มีไข้ เข้ารับการตรวจเสหะหาเชื้อ 109 ราย (+9) ไม่พบว่ามีเชื้อ 95 ราย รอผลการตรวจ 14 ราย ขณะที่ผู้เดินทางจากประเทศเกาหลี 545 ราย ที่ยังกักตัวอีก 259 ราย

ขณะช่วงเช้าที่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พร้อมกับนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนาสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี คณะแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดลานจอดรถ ด้านข้าง รพ.ศูนย์อุดรธานี พร้อมทำการรับมอบ “ตู้คอนเทเนอร์” ขนาน 12 เมตร 2 ตู้ จาก บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จก. และขนาด 6 เมตร 2 ตู้ บ.อุดรมาสเตอร์เทค จก. เพื่อนำมาปรับปรุงเป็น “โรงพยาบาลสนาม” ในส่วนการคัดกรอบผู้เข้าข่าย ต้องรับการตรวจยืนยันเชื้อ

โดยรูปแบบของโรงพยาบาลสนาม ในส่วนการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ จะเริ่มจากผู้ถูกคัดกรอง จะเข้าตู้คอนเทเนอร์ขนาด 6 เมตร เพื่อซักประวัติและเวชระเบียน จากนั้นจะถูกส่งเข้าตู้ขนาด 12 เมตร แยกเป็น 3 ห้อง แยกเป็นห้องตรวจเด็ก-ห้องตรวจผู้ใหญ่-ห้องจ่ายยา จากนั้นผู้ถูกคัดกรองจะเข้าไปตู้สุดท้าย 6 เมตร เพื่อรับการพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งจำนวนผู้มาตรวจหากไม่พบ จะต้องกลับมาตรวจซ้ำตามกำหนดเวลา

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า อุดรธานีมีมาตรการป้องกัน ไม่ให้เชื้อเข้ามาในพื้นที่ ส่วนนี้คือส่วนการเตรียมความพร้อม ไม่ถึงกับเป็นโรงพยาบาลสนาม เป็นเพียงสถานที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อตรวจยืนยันว่าเป็นเชื้ออะไร ที่ผ่านมาเราใช้พื้นที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี ซึ่งทุกวันมีผู้มารับบริการ 1-2 พันคน ก็จะมีผู้ป่วยมีไข้ที่อาจจะไข้หวัดธรรมดา หรือมีไข้จากป่วยโรคอื่น เพื่อไม่ให้ไปปะปนคนกลุ่มนั้น เราก็แยกออกมาไว้ที่นี่

“ ที่นี่จะเป็นที่รองรับผู้ป่วยที่มีไข้ หลังจากคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง มาจากประเทศกลุ่มเสียง หรือเคยสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง ก็จะมารับการคัดกรองอย่างละเอียด ตามมาตรฐานทางการแพทย์ มีขั้นตอนเพื่อป้องกันบุคคลากรทางการแพทย์ด้วย ที่ผ่านมา รพ.ศูนย์อุดรธานี ก็คัดกรองไปแล้วมากกว่า 100 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งคนเหล่านี้ยังต้องกักตัวเอง และรับการตรวจซ้ำ ที่นี่จะช่วยอุดรธานีได้มาก ”

ผวจ.อุดรธานี กล่าวด้วยว่า ขอบคุณเอกชนที่มอบตู้คอนเทเนอร์ มาให้ใช้เป็นอาคารสถานที่คัดกรอง โดยจะต้องให้ช่างมาปรับปรุง-ตกแต่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ ตามรูปแบบที่คณะแพทย์ได้กำหนดไว้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เราจะสามารถใช้งานได้ และที่เลือกบริเวณนี้เพราะมีความพร้อมทั้งสถานที่ และบุคลากรทางการแพทย์…