วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
Google search engine
หน้าแรกสังคมแนวโน้ม PM 2.5 อุดรพุ่งสูงหลังปีใหม่

แนวโน้ม PM 2.5 อุดรพุ่งสูงหลังปีใหม่

ผู้ว่าอุดรฯสั่ง 10 ข้อ ร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 หลังคาดการอาการหนาว เชื้อเพลิงมีมาก เอลนิโยเสริม ไฟป่าจะมากกว่าปีก่อน และแนวโน้มจะเริ่มรุนแรงหลังปีใหม่

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จ.อุดรธานี ปี 2565-2566 มี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และประชุมทางไกลกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น และฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกอำเภอ

ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ หมอกควันและฝุ่น และอองขนาดเล็ก(PM2.5) ในพื้นที่ จ.อุดรธานี จะเกิดความรุ่นแรงในช่วงมกราคม-เมษายนของทุกปี จากต้นกำเนิดหมอกควันและฝุ่น เพิ่มขึ้นจากไฟไหม้ในพื้นที่ป่า ไหม้ในพื้นที่สาธารณะ และการเผาวัสดุการเกษตร หรือการเผาเพื่อเก็บผลผลิต ขณะเดียวกันมีปัจจัยจากของความกดอากาศต่ำ และกระแสลม ทำให้หมอกควันและฝุ่น ไม่กระจายตัวออกไปพื้นที่อื่น โดย จ.อุดรธานี ได้ออกประกาศ ห้ามเผาป่า ห้ามเผาในที่โล่ง และบทลงโทษ มีผล 1 ม.ค.-30 เม.ย.66

จากนั้นได้รายงานคาดการณ์ สภาพภูมิอากาศของอุดรธานี ว่าในปีนี้อุณหภูมิของอุดรธานี จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย บางพื้นที่อยู่ในระดับใกล้เคียง 10 องศาฯ ขณะที่ค่าเฉลี่ยตลอด 3 เดือน 18.7 องศาฯ โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ 2566 อุณหภูมิจะสูงขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย และในช่วงเดือนธันวาคม 2565 – กุมภาพันธุ์ 2566 อาจจะมีฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตก ประชาชนควรติดตามข่าว พยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

สำหรับการเผาพื้นที่การเกษตร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ , พัฒนาศักยภาพการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา ในพื้นที่ อ.เมือง , บ้านดุง , กุมภวาปี , หนองหาน , วังสามหมอ , ศรีธาตุ และ อ,เพ็ญ ตลอดจนการจัดพื้นที่จุดสาธิต อ.หนองหาน การทำเวทีชุมชน 2 ครั้ง การสนับสนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ กิจกรรม ไถกลบตอซัง , จัดเก็บฟางมาใช้ประโยชน์ และขณะนี้ประสานเอกชนรับซื้อใบอ้อยตันละ 700 บาท (ปีที่แล้ว 3 รง.รับซื้ออ้อย 5.97 ล้านตัน เป็นอ้อยไฟไหม้ 2.64 ล้านตัน)

ส่วนสถานการณ์ไฟป่า ปีนี้ในการตรวจติดตาม “จุดความร้อน” ผ่านทางดาวเทียม ยังไม่มีเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวน พบการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่เกตรกรรม และแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจุดความร้อยละลดลงกว่า 48 % แต่จากคาดการณ์สภาพอากาศ การสำรวจปริมาณเชื่อเพลิง และสถานการณ์ของปรากฎกาลเอลนิโย โอกาสจะเกิดไฟป่าจะมีมากขึ้น จึงกำหนดแผนเตรียมการ-ปฏิบัติการ-ฟื้นฟู

และการถอดบทเรียน “ลดการเผา” ใน 5 หมู่บ้าน คือ ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี , บ.นาเตย ต.โนนทอง อ.บ้านผือ , ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ , บ.คีรีวงกต ต.นาแค อ.นายูง และต.ทับกุง อ.หนองแสง ซึ่งแต่ละพื้นที่มีปัจจัยแตกต่างกัน อาทิ ค่าแรงงาน , ค่าเครื่องจักร , ผลตอบแทนที่ได้รับ และวิถีชีวิตและชุมชน จึงต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน-ดึง อปท.เข้ามามีบทบาท และเสริมศักยภาพความร่วมมือ โดยจะขยายไปพื้นที่ใกล้เคียง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี มีข้อสั่งการ 10 หัวข้อ ประกอบด้วย
1.ให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนเผชิญเหตุพื้นที่ เสี่ยง-ป่า-การเกษตร-ริมทาง-ชุมชน จัดเตรียมเครื่องมือ และกำลังพล ,
2.ให้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามในระดับพื้นที่ เฝ้าระวัง-ป้องปราม การลักลอบเผา ,
3.เน้นย้ำหน่วยงานมีอำนาจตามกฎหมาย การป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษจากต้นทาง ,
4.ถ้าพบการเผาในพื้นที่การเกษตร ให้ประสานงานไปยังหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ใช้กลไกรการรณรงค์ลดการเผา นำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ ,

5.ให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ ถึงสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมาย ข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข และผลของการปฏิบัติ ,
6.หากสถานการณ์ PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ให้บูรณาการยกระดับการป้องกันแก้ไขปัญหา และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ,
7.การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง ให้เน้นย้ำความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ,
8. ให้เฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปาะบาง อย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรการของสาธารณสุข ,
9.ให้อำเภอเลือกพื้นที่จัดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ลดการเผา ,
10.ให้ ปภ.อุดรธานี และเกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์รายงานให้จังหวัดทราบต่อเนื่อง…

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments