ในช่วงวันหยุดยาว 19-23 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดอุดรธานี โดยศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีคำสั่งกำชับไปยังทุกหน่วยงาน ให้ตรวจสอบการทำงานตนเอง การจ้างเหมางาน ซ่อมแซม และสร้างถนน ให้จัดทำป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ ไฟสัญญาณเตือน ไฟแสงสว่าง และจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ กำกับดูแลให้สามารถใช้งานได้ทุกวัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

ในส่วนแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 แจ้งพื้นที่การก่อสร้างและซ่อมแซม ประกอบด้วย 1.ถนนวงแวนอุดรธานี (ตะวันออก) ที่กำลังปรับพื้นที่ตั้งแต่สะพานข้ามแยกบิ๊กซี-ทางแยกบ้านหนองใส อ.เมือง , 2.ถนนมิตรภาพ หน้าสถานีพักรถบรรทุก บ.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง ที่อยู่ระหว่างการการก่อสร้างผิวการจราจรใหม่ และ 3.ถนนอุดรธานี-หนองบัวลำภู บริเวณบ้านปากดง ที่มีการขยายถนนอยู่นอกผิวจราจร

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 ประกอบด้วย 1. ถนนนิตโย อุดรธานี-หนองหาน มีการก่อสร้างสะพานทดแทนของเดิม ดำเนินการไปแล้ว 3 จุด กำลังดำเนินการ 3 จุด การก่อสร้างจะมีการสร้างทางเบี่ยง ทำให้ช่องทางจราจรในช่วงเบี่ยง จะไปใช้พื้นที่ช่องทางจราจรอีกด้าน , 2.ถนน 2410 อุดรธานี-สามพร้าว บริเวณทางแยกหลังตลาดโบ้เบ้ มีการปรับปรุงขยายผิวจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจร ให้สามารถใช้เส้นทางหลังตลาดออกไปได้ การก่อสร้างจะตีเส้นจราจรใหม่วันจันทร์นี้

ในการปรับแก้จุดเสี่ยง 2 จุด คือ จุดแรก เส้นทาง 2023 แยกบ้านน้ำฆ้อง-กุมภวาปี มีการปรับเปลี่ยนกายภาพ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และจุดที่สอง แยกบ้านท่าไฮ อ.ศรีธาตุ ที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหลายครั้ง มีการก่อสร้าง “วงเวียนหลอก” เพื่อให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลง หลังจากก่อสร้างจำนวนอุบัติเหตุลดลง ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ มีเพียงการเฉี่ยวชนไม่กี่ราย