ผู้ว่าอุดรฯนำ ขรก.ศาลากลาง ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK ทุกคน ไม่พบเชื้อคล้องป้ายห้องคอ และตรวจซ้ำอีกทุก 10 วัน ส่งสัญญาให้หน่วยงานรัฐ และเอกชน สมัครใจทำตาม

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการณ์อุดรธานี ติดตามสถานการณ์โควิด-19 รายงานภัยพิบัติ ความมั่นคง ตลอดจนข้อสังการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด , กอ.รมน. , ตำรวจ , ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย , สาธารณสุข , หน่วยงานเกี่ยวข้อง และประชุมทางไกลกับนายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทุกหน่วยงานในศาลากลาง จ.อุดรธานี ได้ร่วมกับเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 จากการที่ทุกคนได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว ยังต้องเฝ้าระวังตนเองไม่ให้ติดเชื้อ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของทุกคน และผู้มาติดต่อราชการ สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ชุดตรวจหาเชื้อ ATK ตรวจข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกหน่วยงานทุกคน รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ที่ตรวจแล้วจะได้รับป้ายคล้องคอ แสดงตัวเองว่าตรวจเชื้อแล้วไม่พบ พร้อมระบุไว้ว่าตรวจเมื่อวันที่เท่าไหร่

“ เมื่อตรวจทั้งหมดพร้อมกันไปแล้ว จะต้องตรวจติดตามต่อเนื่อง ด้วยการสุ่มตรวจทุกวันๆละ 10 % ซึ่งเท่ากับว่าทุกคนที่ปฏิบัติงานในศาลากลาง จะได้รับการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ทุก ๆ 10 วัน ศาลากลางจังหวัด หรือหน่วยบริการของรัฐ เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ก็ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั่งที่อำเภอทุกแห่ง เริ่มจากหน่วยที่ต้องบริการประชาชนก่อน จะต้องได้รัการฉีดวัคซีน ต้องตรวจหาเชื้อแบบ ATK เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เหมือนกับตลาดสด ห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงานอื่นทำไปบ้าง ”

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวด้วยว่า ต้องการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ เพราะเวลาที่เราไปตรวจติดตาม ไปถามไปบอกชาวบ้านว่า ฉีดวัคซีนหรือยัง ตรวจ ATK หรือยัง ป้ายคล้องคอที่แจกว่าฉีดแล้วตรวจแล้วอยู่ไหน เขาจะย้อนถามกลับมาหาเราว่า ตัวเราทำครบหมดแล้วหรือยัง และไม่ให้เราไปตรวจติเดตาม เพราะกลัวเราจะเอาเชื้อไปติดเขา ….

บทความก่อนหน้านี้ปั่นๆๆๆ 54 กม.รอบทะเลบัวแดง…ไม่เบื่อ
บทความถัดไปล้านแล้ว..อุดรฉีดวัคซีนเกิน 18 ปี ไม่รวม นร.