วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมพยาบาล รพ.อุดรฯร้องรอบ2เงินค่าเสี่ยงโควิด

พยาบาล รพ.อุดรฯร้องรอบ2เงินค่าเสี่ยงโควิด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางนิลุบล ไชยโกมล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ นางผดาวดี สามะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข รพ.อุดรธานี ประมาณ 10 คน เดินทางที่ศาลากลาง จ.อุดรธานี หลังจากใช้ช่วงสับเปลี่ยนหน้าที่ เคลื่อนไหวที่ลานออกกำลังกาย ริมหนองประจักษ์ศิลปาคม ตรงข้ามอาคารอำนวยการ รพ.ศูนย์อุดรธานี ประมาณ 50 คน เรียกร้องสิทธิ์ ถูกเลือกปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการชูกระดาษข้อความเรียกร้อง และร้องเพลงมาร์ช รพ.อุดรธานี ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ต่อมานายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี และ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี มาพบที่มุกหน้าศาลากลาง จ.อุดรธานี โดยตัวแทนอธิบายเหตุผลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระบายความขับข้องใจ อุปสรรคในการดำเนินการ ในสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ เคยยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิมาแล้ว แต่กลับถูกให้ทำการอุทธรณ์เป็นรายๆ ท่ามกลางผู้บริหารระดับจังหวัดหลายหน่วยงาน เนื่องจากเป็นช่วงหลังจบการประชุมศูนย์ปฏิบัติการณ์จังหวัดพอดี โดยมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย ก่อนจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามหน้าที่

หนังสือระบุว่า ตามแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง กําหนดให้ได้รับในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ส่วนกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกําหนดให้ได้รับในอัตราเดือนละ 1,000 บาท ปฏิบัติงานเป็นเวรเป็นผลัด วันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อผลัด ส่วนกรณีที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผลัด ให้นับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้เหมือนกันทั้งหมด 7 เดือน ตั้งแต่ 1 มี.ค.2563-30 ก.ย.2563 แต่ข้อเท็จจริงเบิกจ่ายให้เฉพาะบุคลากร ที่ดูแลผู้ป่วยในรายที่ยืนยันว่าติดเชื้อเท่านั้น ขณะเดียวกันโรงพยาบาลอื่นสามารถเบิกได้ในหลักเกณฑ์นี้

ขณะที่การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร นอกเหนือภารกิจปกติสำหรับงานบริการฉีดวัคซีนโรคโควิด -19 ของโรงพยาบาลอุดรธานี ไม่เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่จะต้องได้คนละ 1,000 ต่อผลัด (8 ชั่วโมง) แต่กลับเป็นค่าทำงานล่วงเวลา (OT) 600 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนล่วงเวลาปกติ ไม่ได้รับค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ ทำให้ได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม บางส่วนมีคำสั่งให้ออกไปฉีดนอกสถานที่ ก็ได้นำเงินส่วนของนอกเหนือภารกิจปกติ มาเฉลี่ยแบ่งค่าตอบแทน บางคนได้รับ บางคนไม่ได้รับ หรือได้ค่าตอบแทนไม่เท่ากัน

อีกประเด็นคือ มีคำสั่งด้วยวาจาเรื่องการเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษความดีความชอบสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้น เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม บุคลากรบางกลุ่มและส่วนใหญ่เสียสิทธิ หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ ส่งรายชื่อเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าจะแก้ไขได้หรือไม่

โดยผู้ร้อง ระบุอีกว่า ขอให้แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ แก่กลุ่มบุคลากรที่ทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างหนัก ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2563 ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจง แสดงรายชื่อการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเป็นลายลักษณ์อักษร และกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข รพ.อุดรธานี ตามรายชื่อแนบท้ายทั้งหมด ขอรับการเยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยเร็ว

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นการเรียกร้องของบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.อุดรธานี ซึ่งก็มีคนที่ได้แล้วและยังไม่ได้ ทราบว่าเป็นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาล คนที่ยังไม่ได้ก็มีข้อสงสัยมีความคับข้องใจ ทางจังหวัดก็ได้รับเรื่องเอาไว้ และให้ตรวจสอบ ให้ต้นสังกัดรายงานมาด้วยในส่วนของหลักเกณฑ์การพิจารณา ส่วนการยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิครั้งที่ผ่านมา ยังไม่ได้เห็นรายละเอียด อาจจะเป็นการอุทธรณ์ในภาพรวมต่อไป

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments