ประปาอุดรฯเตรียมพร้อมผลิตประปา 5,300 ลบม.ต่อชม.ป้อนเมืองอุดรธานีตลอดแล้ง แม้จะต้องสูบน้ำช่วยที่หนองสำโรง ซึ่งอยู่ระหว่างการขุดลอก พร้อมเชิญชวนผู้ใช้น้ำประหยัด สร้างนิสัยลดการใช้ทรัพยากรน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่สถานีสูบน้ำดิบหนองสำโรง การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว 2 เครื่องจากทรัพยากรน้ำภาค 3 นำมาสูบทอยน้ำจากบริเวณน้ำลึก เข้ามาสถานีสูบน้ำดิบ เพื่อสูบน้ำดิบส่งไปผลิตประปา ที่สถานีผลิตน้ำประปาหนองประจักษ์ศิลปาคม ทน.อุดรธานี หลังจากมีการระบายน้ำออกจากหนองสำโรง เพื่อทำการขุดลอบเพิ่มปริมาณเก็บกัก

นายไสว ลอยนอก หัวหน้างานผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี เปิดเผยว่า การสูบน้ำเพื่อทอยน้ำจากบริเวณน้ำลึก เข้ามายังโรงสูบน้ำดิบที่อยู่สูงกว่า แล้วส่งไปยังสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ฯ ไม่ใช่เกิดจากสถานการณ์ภัยแล้ง แต่เพราะหนองสำโรงทำการขุดลอก จึงมีการระบายน้ำออกให้ผู้รับจ้างทำงาน ซึ่งคาดว่าจะต้องสูบทอยน้ำลักษณะนี้ไปตลอดฤดูแล้ง หรืออาจจะมีการปรับการจัดการบ้าง

“ เราจะต้องส่งน้ำดิบจากหนองสำโรง ไปสถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ฯวันละ 13,000 ลบ.ม. ส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่สูบทอยเข้ามา อีกส่วนเป็นน้ำที่ไหลเข้ามา ในช่วงปลายฤดูน้ำอาจไหลเข้าน้อยลง จะต้องเพิ่มกำลังสูบน้ำมากขึ้น หรือหากไม่มีน้ำในหนองสำโรง ก็สามารถน้ำดิบจากอ่างฯห้วยหลวง โดยสถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง ส่งต่อมาที่สถานีผลิตน้ำหนองประจักษ์ฯ ซึ่งก็จะกระทบกำลังผลิตของสถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน ”

นายไสว ลอยนอก หัวหน้างานผลิต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี มีสถานีผลิตน้ำ 3 แห่ง แห่งแรกที่หนองประจักษ์ฯ กำลังผลิตสูงสุด 1,000 ลบม./ชม. ใช้น้ำจากหนองสำโรง , สถานีที่สอง สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน กำลังผลิต 2,300 ลบม./ชม.ใช้น้ำจากอ่างฯห้วยหลวง และแห่งที่สามสถานีผลิตน้ำบ้านนิคม ต.นาดี อ.เมือง กำลังผลิต 2,000 ลบม./ชม. ทุกแห่งไม่ได้ผลิตเต็มกำลัง

“ จากรายงานปริมาณน้ำในอ่างฯห้วยหลวง ซึ่งตลอดทั้งปีเราจะใช้น้ำราว 30 ล้าน ลบม. ระบุว่ามีน้ำดิบเพียงพอสำหรับปี 63 แม้ว่าเราจะมีน้ำดิบเพียงพอ ก็ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้น้ำประปา ช่วยกันประหยัดการใช้น้ำทุกครัวเรือน เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญ การผลิตน้ำประปาก็มีต้นทุน การประหยัดจะช่วยเราใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และยังทำให้เราเกิดเป็นนิสัย ลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้น้ำด้วย ”