วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกการศึกษาครูอุดร-หนองบัวค้านปฏิญญามหาสารคาม

ครูอุดร-หนองบัวค้านปฏิญญามหาสารคาม

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 18 กรกฎาคม ที่ห้องอาหารเพลิน ถ.รอบเมือง เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายคำพันธ์ พระเอก นายกสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู (องค์กรสาธารณประโยชน์) หรือ สมออน.ได้ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 20 คน เพื่อร่วมปรึกษาวางแนวทางการปฏิบัติของครูใน จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลำภู หลังจากที่มีคณะครูใน จ.มหาสารคาม ออกมาประกาศปฏิญญามหาสารคาม ที่จะขอให้รัฐบาล และธนาคารออมสิน พักหนี้ในโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ทุกโครงการให้แก่ครูผู้เป็นลูกหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป โดยที่ประชุมให้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงได้ข้อสรุปออกเป็นแถลงการณ์คัดค้านปฏิญญามหาสารคาม และร่วมถือป้ายตะโกนว่า “ปฏิญญาชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู เราจะชำระหนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม”
นายคำพัน พระเอก นายกสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู อ่านแถลงการณ์สรุปว่า หลังจากที่มีข่าวออกตามสื่อโซเชี่ยลและสื่อมวลชนต่าง ๆ กรณีปฏิญญามหาสารคาม ทางสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู มีมติว่า 1 สมออน.ไม่เห็นด้วยกับปฏิญญามหาสารคามโดยสิ้นเชิง 2.ปฏิญญานี้นำมาซึ่งความเสื่อมเสียซึ่งศักดิ์ศรีและจริยธรรมของความเป็นครู ผู้ที่สังคมยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลอย่างยิ่ง 3 ปฏิญญานี้เป็นเพียงข้อเรียกร้องของคณะครูจำนวนหนึ่ง ในจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น ไม่ใช่ของคณะครูทั่วประเทศแต่อย่างใด 4 สมออน.ขอเรียกร้องให้คณะครูทุกคน รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไป ภายใต้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นครูอย่างแท้จริง
นายคำพันธ์ พระเอก นายกสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู (องค์กรสาธารณประโยชน์) ให้สัมภาษณ์ว่า ทางสมาคมไม่เห็นด้วยกับปฏิญญานี้ เนื่องจากจะเป็นการผิดสัญญาของคณะครูที่ไปเป็นหนี้ เพราะการเป็นหนี้ ผู้เป็นหนี้ต้องมีหน้าที่ในการชำระหนี้ ถ้าครูไม่ชำระหนี้ผลกระทบที่ตาม คือถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้อง อาจถึงขั้นรุนแรงเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งหากเป็นตามนั้นก็จะกระทบต่อศักดิ์ศรีและสิทธิหน้าที่ของครู ความเป็นครูก็จะสิ้นสุดลง และอีกกรณีการทำแบบนี้ อาจจะส่งผลกระผลทบไปยังนักเรียนนักศึกษา ที่กู้เงิน กยศ.มาเรียน เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ที่จะขอไม่ชำระหนี้บ้าง เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่หล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนดี
“ คนดีที่เห็นได้ชัด คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าเรามีความซื่อสัตย์แล้ว การเป็นหนี้เราก็ต้องชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บุญคุณหรือหนี้เงินหนี้ทอง เมื่อเราสอนนักเรียนให้มีความซื่อสัตย์ เป็นคนดีของสังคม แต่นี่เมื่อผู้เป็นครูออกมาประกาศให้สังคมรับทราบว่า ต่อไปนี้เป็นหนี้จะไม่ชำระแล้ว เรามาร่วมกันเบี้ยวหนี้ ซึ่งเราไม่เห็นควรในเรื่องดังกล่าว เพราะต่อไปอาจจะเป็นไปได้ว่านักเรียนจะลดความเชื่อถือ ลดความเคารพนับถือครูลงไป เราจึงจะแสดงความเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นเพียงแค่ครูส่วนหนึ่งของจังหวัดหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่เป็นของครู 450,000 คน ตามที่มีการประกาศออกไป ที่กระทบกับพวกเราด้วย จึงนำมาสู่การประชุมด่วนออกแถลงการณ์ครั้งนี้ ”
นายคำพันธ์ฯ กล่าวอีกว่า สมาชิกของสมาคมชาวมัธยมศึกษาอาวุโสแห่งอุดรธานีและหนองบัวลำภู มีอยู่ประมาณ 200 คน ที่มีทั้งเป็นข้าราชการอายุ 55 ปีขึ้นไป และผู้ที่เกษียณอายุราชการ ที่มีทั้งผู้ที่เป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ แต่ส่วนมาจะเป็นหนี้อย่างที่สังคมภายนอกรู้ แต่ว่าสมาชิกของเราถ้าเป็นหนี้ เราก็ต้องชำระหนี้

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments