เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 บริเวณลานจอดรถหน้า สนง.เทศบาลนครอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผบ มทบ 24 นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมอีสานตอนบน นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ชมรมจักรยานอุดรธานี นายวรพจน์ พุทธรักษ์ ปธ กลุ่ม 2 วีล มาเนีย และจิตอาสา ร่วมปรุงอาหาร เพื่อจัดทำข้าวกล่อง บนรถครัวสนาม มทบ.24 มอบให้กับบุคคลากรของ สสจ อด. และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นวันหยุดยาว 14-18 เมษายน 2564

ในการจัดทำข้าวกล่อง สนับสนุนการทำงานของ สสจ อด. วันละ 2 มื้อ (กลางวัน-เย็น) ติดต่อกัน 5 วัน รวม 1,700 กล่อง โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุ เครื่องปรุง เริ่มจากนายพรเทพ ศักดิ์สุจริต และเพื่อนๆ จากนั้นมีนายเสนีย์ จิตเกษม อดีต ผวจ.อุดรธานี เข้ามาร่วมสนับสนุน โดยมีครัวสนามของ มทบ.24 และกำลังพล มาเป็นผู้ประกอบการปรุง ขณะเดียวกันมีอาสาสมัคร มาช่วยเตรียมเครื่องปรุง และบรรจุกล่อง ตลอดช่วยวันหยุด 5 วัน รวม 1,700 กล่อง

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าว ขอบคุณ ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต และ ทีมงานจาก บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด ทุกคนที่เสียสละร่วมแรงร่วมใจ ทำอาหารมอบให้กับ สสจ อด และ ทีมงานที่ทำงานเกี่ยวกับโรคโควิค 19 ระบาด เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมที่ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันสังคม

พ.อ ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผบ มทบ.24 กล่าวว่า โครงการทำข้าวกล่องให้กับ สสจ.อุดรธานี ครั้งที่ครั้งที่ 2 ครั้งแรกเมื่อโควิค-19 ระบาดครั้งแรกช่วงกลางปีที่แล้ว ครั้งนี้ร่วมกับนายพรเทพฯ เพื่อแบ่งปันสังคม มทบ.24 มีความยินดีสนับสนุน นับว่าเป็นงานจิตอาสาที่ดี ที่ได้แบ่งปันสังคม และให้กำลังใจกับทีมทำงาน

นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน อุดร มาสเตอร์เทค ที่เสียสละเวลาส่วนตัว มาช่วยกันทำอาหารวันละ 2 มื้อ มอบให้กับ สสจ อุดรธานี ทีมงานสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี และ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุดรธานี การทำโครงการส่งกำลังใจและสนับสนุนเสบียง ได้รับน้ำใจจากคุณสุพัฒน์ เตชะเพิ่มผล โรงสีเกษตรเพิ่มผล ร่วมสนับสนุนข้าวสารตลอดโครงการ และยังมีสมาชิกชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี สมาชิกกลุ่ม 2 วีล มาเนีย และ กรรมการ อุดรธานี ไรเดอร์ คลับ ร่วมสับสนุนปัจจัย ในโครงการนี้

บทความก่อนหน้านี้กักตัวหมอพยาบาลห้องผาตัด รพ.อุดรฯนับร้อย
บทความถัดไปอุดรประกาศ 8 คำสั่ง 2 ขอให้ช่วย 4 คุมเข้าเมือง