เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา สนง.เทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายก ทน.อุดรธานี ร่วมมอบรางวัล “ชุมชนน่าอยู่ปลอดขยะ” โดยมีตัวแทนชุมชนในเขต ทน.อุดรธานี ร่วมงานรับมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูชุมชนที่รับรางวัล และนำผลงานมาแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยผลการประกวดครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ชุมชนเก่าจาน 8 รับโล่และเกียรติบัตร เงินรางวัลอีก 10,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนบ้านโนน รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลอีก 7,000 บาท , รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 3 รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลอีก 5,000 บาท , และรางวัลชมเชย 10 ชุมชน รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลอีก 3,000 บาท คือ ชุมชนโพธิสมภรณ์ , ชุมชนศรีชมชื่น 3 , ชุมชนสร้างแก้ว 2 , ชุมชนหนองตุ 2 , ชุมชนโพธิ์สว่าง 3 , ชุมชนสามัคคี , ชุมชนหนองเตาเหล็ก 3 , ชุมชนพละบุดีศรีอุดร , ชุมชนหนองบัว 5 และชุมชนบ้านม่วง 2

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี กล่าวว่า ขยะเป็นปัญหาสำคัญของเมืองขนาดใหญ่ ที่จะอาศัยการจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวไม่ได้ การที่ ทน.อุดรธานี สามารถจัดการกับขยะได้ดี เกิดขึ้นจากชุมชน และประชาชนให้ความร่วมมือ สำหรับการมีกิจกรรมประกวด จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อทำให้ชุมชนสะอาด นำไปใช้ในชุมชนอื่นๆต่อไป อย่างในปีนี้เราจะเห็น การจัดสวนแบบต่างๆ อาทิ สวนแนวตั้ง หรือการนำเอาบรรจุภัณฑ์ ของน้ำยาล้างจาน หรืออื่นๆที่เป็นพลาสติก มาตัดเย็บเป็น “ผ้ากันเปื้อน”

น.ส.ปิ่นรัก อาจหาญ เลขาชุมชนเก่าจาน 8 เปิดเผยว่า ชุมชนเก่าจาน 8 ถือว่ามี “พื้นที่ดี ภูมิดี และสื่อดี” มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก ใช้ภูมิปัญญาที่เหมาะสม และสื่อสารเข้าใจกันได้ดี โดยเป็นชุมชน “3วัยหัวใจเดียวกัน” คือ เยาวชน-วัยทำงาน-ผู้สูงอายุ จากที่เราเคยมีปัญหาขยะที่รอการเก็บ ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน ในที่สุดเราเป็นชุมชนที่ไม่มีถังขยะวางข้างถนน โดยทุกหลังคาเรือนพร้อมใจกัน เอาขยะมาเตรียมให้รถขยะในวันเดียวกัน ขณะที่เยาวชนซึ่งเป็นจุดเด่น เป็นชุมชนเดียวที่ให้เยาวชน เข้ามาร่วมกิจกรรม “ธนาคารขยะรีไซเคิล”…