เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี ถนนนิตโย เทศบาลนครอุดรธานี นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานบริหารตลาดเมืองทองเจริญศรี ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง จัดโครงการ “เจริญศรี ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับผู้ซื้อขาย และผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวันนี้เริ่มต้นด้วยการแจกข้าวเหนียวทุเรียน ให้กับผู้ค้าภายในตลาดฯ 1,400 กล่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเริ่มโครงการ “เจริญศรี ปันสุข”

นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานบริหารตลาดเมืองทองเจริญศรี เปิดเผยว่า วันนี้เราเริ่มแจกข้าวเหนียวทุเรียนพร้อมกับทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าในตลาดมาร่วมแบ่งปันความสุขกัน ใครมีมากมีน้อยก็มาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน เบื้องต้นตามมติของคณะผู้บริหารจะจัดโครงการ “เจริญศรี ปันสุข” ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 พฤษภาคม ไปก่อนแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาได้ในภายหลัง โดยตลาดเมืองทองฯ จะร่วมกับผู้ค้าภายในตลาดฯ แบ่งปันอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน บริเวณลานเอนกประสงค์ทางเข้าตลาด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทุกวัน

“ ท่านใดต้องการมาร่วมแสดงน้ำใจโดยการแบ่งปันอาหาร หรือสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ สามารถใช้พื้นที่บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้าตลาดฯได้ หรือหากท่านไม่สะดวกสามารถนำมาฝากได้ที่สำนักงานตลาดเมืองทองเจริญศรี เวลา 08.00-17.00 น. ได้ทุกวัน จากข่าวที่เผยแพร่ในปัจจุบันเราได้เห็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ทางตลาดจึงอยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้ทุกคนได้ฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ในด้านการบริหารตลาดเราช่วยเหลือคู่ค้าโดยการลดค่าเช่าทุกแผง 10 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นค่าไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือให้คู่ค้าเดินไปด้วยกัน ”

นายโกมินทร์ ฯ ประธานบริหารตลาดเมืองทองเจริญศรี เปิดเผยอีกว่า ตลาดเมืองทองเจริญศรี เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลาดค้าส่งผักและผลไม้ เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศเพื่อนบ้าน ตลาดเราจำเป็นต้องให้บริการ 24 ชม. เพราะมีการส่งออก และนำเข้าผลิตผลอยู่ตลอดเวลา ในระยะแรกอาจจะมีปัญหาในการขนส่งอยู่บ้าง แต่เมื่อทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายเข้าใจในการดำเนินการของตลาดแห่งนี้ ว่าหากไม่มีการเดินทางขนส่ง ไม่มีการหมุนเวียนสินค้าเกษตร อาจเกิดการขาดแคลนได้ …