วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมศึกษาใหม่ขนส่งสาธารณะเมืองอุดร

ศึกษาใหม่ขนส่งสาธารณะเมืองอุดร

4 ปีก่อนอุดรธานีมีแผนการศึกษา ระบบขนส่งสาธารณะไปแล้ว และก็ยังไม่ได้นำมาใช้กันเลย มาปีนี้ก็จะมีการศึกษากันอีก ไปฟังเหตุผลกันหน่อย แล้วจะเอายังๆไงกับแผนเดิม และแผนใหม่กันดี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในเขตเมืองหลักในภูมิภาค โดยมี นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมสัมมนา ที่โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

เป็นการศึกษาสำรวจข้อมูลการเดินทางในเขตเมืองหลักในภูมิภาค 11 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และสงขลา(หาดใหญ่) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบข้อมูลการเดินทางด้วยระบบสาธารณะ ศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและแผนการพัฒนาระบบจราจร

โดยมีระยะเวลาโครงการ 14 เดือน เริ่มตั้งแต่ 14 กันยายน 2566 – 6 พฤศจิกายน 2567 ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเครื่องมือสำรวจ จัดเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผลข้อมูล สำรวจ วิเคราะห์ความต้องการการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทาง พัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร และจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบการจราจร

ผศ.จารุวิสช์ ปราบณศักดิ์ ผู้จัดการโครงการ ระบุว่า ที่ผ่านมาเมืองขนาดใหญ่ในโลก มักจะให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน ถนน+ทางด่วน+ทางต่างระดับ บางเมืองมีถนนขนาด 10 เลน เมืองเหล่านั้นประชาชนมีรถยนต์เฉลี่ยคนละ 1 คัน ขณะที่แนวคิดใหม่เรื่อง “ขนส่งสาธารณะ” เข้ามามีบทบาทในเมืองหลัก มีการทุบถนน+ทางด่วน+ทางต่างระดับ เอาพื้นที่คืนให้ประชาชน ทำให้เมืองรองรับประกรได้มากกว่า ซึ่งงานหนักคือการเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์

อุดรธานีเคยมีการศึกษาออกแบบ ระบบขนส่งสาธารณะไปแล้วเมื่อปี 2562 กำหนดให้เป็นรถเมล์ปรับอากาศ 6 สาย แต่จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของประชาชน ในการใช้ระบบขนส่งมวลชนลดลง เห็นได้ชัดที่กรุงเทพฯการโดยสารรถ ขสมก.ลดลง การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จนต้องลดราคาค่าโดยสารลงมาเพื่อเพิ่มผู้โดยสาร จึงต้องมีการเข้ามาศึกษาอีกครั้ง (จริงไหมน้อ) การศึกษาครั้งนี้จะรวมไปถึง ทางเลือกของการลงทุน โดยภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือภาครัฐมาสนับสนุนได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะ ภาครัฐจะต้องเข้ามาสนับสนุน เหมือนกับ ขสมก. หรือรถไฟฟ้าใน กทม.

ศึกษา

ผูัสื่อข่าวรายงานด้วยว่าความคืบหน้ารถเมล์ปรับอากาศ 6 สายอุดรธานี กรมการขนส่งทางบกอนุมัติเส้นทางแล้ว 2 สาย คือสายสีแดง และสีส้ม อยู่ในขั้นตอน จ.อุดรธานี ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา และรอการประกาสเชิญชวนผู้มาลงทุน…

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments