วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
Google search engine
หน้าแรกสังคมสสส.จัดเวทีอุดรสร้างสุข ปลอดเหล้า-พนัน

สสส.จัดเวทีอุดรสร้างสุข ปลอดเหล้า-พนัน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี , เครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง , บริษัท โฮมเคเบิ้ล ทีวี แอนด์ วิดีโอ 1990 , สถานีโทรทัศน์ Cable Channel37HD , สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) , มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.) ได้จัดเวทีสาธารณะ“อุดรสร้างสุข รื่นเริงรับลมหนาว : ปลอดเหล้า ปลอดพนัน ปลอดภัย” เพื่อสร้างค่านิยมการจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า นำไปสู่วัฒนธรรมการจัดงานเทศกาล งานรื่นเริง เชิงสร้างสรรค์ ปลอดอบายมุข และปัจจัยเสี่ยง

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ประธานเปิดงานฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาอุดรธานีได้ทำงานร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่ายฯ ผลักดันให้งานบุญประเพณี งานเลี้ยง และงานกิจกรรมต่าง ๆ ของอุดรธานีปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 1-12 ธ.ค.ที่ผ่านมา และพื้นที่รอบการจัดงาน เป็นพื้นที่“ปลอดเหล้า”มาต่อเนื่องนานแล้ว และในปีนี้มาตรการดังกล่าว ทำให้คดีความเกิดขึ้นในงานลดลงมาก ในส่วนตัวเองเคยดื่มเหล้า-สูบบุรี่ แต่ก็เลิกทั้งหมดมากว่า 15 ปี และออกกำลังกายวิ่งวันละ 6 กม. รอบหนองประจักษ์ฯ 2 รอบ หวังว่างานบุญประเพณี หรืองานกิจกรรม จะจัดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้ามากขึ้น

รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า “ สสส. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ได้ขับเคลื่อนสร้างค่านิยม ให้งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น และเครือข่ายสื่อ เพื่อสร้างทัศนคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ ลดพื้นที่เสี่ยง นำไปสู่นครแห่งสุขภาวะ ไม่สามารถทำงาน“เชิงเดี่ยว” ได้ เพราะทั้งปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มีความซับซ้อน และท้าทายมากขึ้น การขับเคลื่อนงานต่อไปในอนาคตจึงต้องอาศัยการบูรณาการใน “เชิงระบบ”

“ ภาพรวมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 34.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 28.0 ในปี 2564 อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มครั้งแรกคือ 20.4 ปี แต่การบริโภคแอลกอฮอล์ในภูมิภาคอีสาน มีความซุกของนักดื่มสูงสุดเป็นอันดับสอง คือ ร้อยละ 32.3 ในส่วนของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามงานเทศกาล/งานประเพณีในรอบปี พบว่า มีการเคยไปดื่มฯ ในสถานที่ดังกล่าวร้อยละ 59.4 ซึ่ง 2 ใน 3 เป็นการได้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ฟรีจากงาน และผู้จัดงาน ร้อยละ 63.4 ”

รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์ภาพรวมการพนันปี 2564 โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน พบว่า คนไทยเล่นการพนัน 32.3 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1.9 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2562 ทางด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับการพนัน เห็นว่าการรายงานข่าวของสื่อมวลชน เช่น คนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 รวมถึงการตีข่าวเลขเด็ดจากเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้คนเล่นพนันเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.3 การให้ข้อมูลความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพนัน จึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้เห็นผลกระทบจากการพนัน มีแนวทางการป้องกันตนเอง และคนในครอบครัวไม่ให้ติดพนัน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments