เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม สนง.จัดหางาน จ.อุดรธานี ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางาน จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรม “สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณะครู-อาจารย์เครือข่ายแนะแนว จากสถานศึกษาในพื้นที่จ.อุดรธานี จำนวน 40 แห่ง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

กิจกรรมตลอดทั้งวันประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “เสริมสร้างทักษะใหม่สู่ตลาดแรงงาน และแนวโน้มการทำงานยุควิถีใหม่” และกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นการสร้างทักษะใหม่ การบรรยายแนะแนวอาชีพกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสู่ผู้เรียน “วิถีชีวิต หลักพอเพียง ทางรอดฝ่าทุกยุควิกฤต” การบรรยายเรื่อง “อัพเดทข้อมูลอาชีพ/ความต้องการของตลาดแรงงาน” การเข้าใช้งานในระบบส่งเสริมการมีงานทำและการเข้าใช้งานในห้องเรียนออนไลน์ สรุปปัญหา/อุปสรรคการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานในกิจกรรม “สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” ในปีที่ผ่านมา

ว่าที่ ร.ท.อนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางาน จ.อุดรธานี กล่าวว่า ด้วยจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” เพื่อให้ครูแนะแนวหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนวอาชีพ ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานภาวะการณ์จ้างงานของภาคเอกชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการแนะแนว ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้กับลูกหลานเราต่อไป

บทความก่อนหน้านี้บินอุดรทำนิวไฮส์วันละ 3.5 พันคน
บทความถัดไปสมัครทำงานอิสราเอลผ่านออนไลน์เริ่มคึกคักจัดหางานอุดรตั้งโต๊ะบริการข้อมูล