วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกการเมืองเปิด 42 เขตเลือก สจ.อุดร อา 20 ธ.ค.นี้

เปิด 42 เขตเลือก สจ.อุดร อา 20 ธ.ค.นี้

การเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 42 เขต โดย อ.เมือง แบ่งเป็น 11 เขต , อ.กุมภวาปี-อ.บ้านดุง-อ.บ้านผือ-อ.เพ็ญ-อ.หนองหาน แบ่งเป็นอำเภอละ 3 เขต , อ.กุดจับ-อ.หนองวัวซอ อำเภอละ 2 เขต ส่วน อ.ไชยวาน-อ.ทุ่งฝน -อ.นายูง -อ.โนนสะอาด -อ.น้ำโสม -อ.พิบูลย์รักษ์ -อ.วังสามหมอ -อ.ศรีธาตุ -อ.สร้างคอม -อ.หนองแสง-อ.กู่แก้ว-อ.ประจักษ์ศิลปาคม กำหนดแต่ละอำเภอเป็น 1 เขต

อ.เมือง เขต 1 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.2 ม.4 ต.บ้านเลื่อม , เขต 2 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.4 ต.หนองบัว , ม.5 ต.สามพร้าว / เขต 3 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.5 ต.หนองขอนกว้าง / เขต 4 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.1-2-5-6-7-8-9 ต.บ้านจั่น / เขต 5 ต.นาข่า ต.กุดสระ ยกเว้น ม. 6-7-8-11 , ต.สามพร้าว ยกเว้น ม.5 /
เขต 6 ต.หนองบัว ยกเว้น ม. 1-4-6-7 , ต.หนองนาคำ / เขต 7 ต.หนองขอนกว้าง ยกเว้น ม.4 , ต.โนนสูง , ต.หนองไผ่ / เขต 8 ต.บ้านจั่น ยกเว้น ม.1-2-5-6-7-8 , ต.บ้านตาด และ ต.หนองไฮ / เขต 9 ต.โคกสะอาด , ต.นิคมสงเคราะห์ , ต.นาดี และ ต.เชียงพิณ ยกเว้น ม.4-7 / เขต 10 ต.หมูม่าน ต.บ้านเลื่อม ยกเว้น ม.2-4 , ต.หนองบัว เฉพาะ 1-6-7 และ ต.กุดสระ เฉพาะ ม.6-7-8-11อ.เมือง เขต 1 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.2 ม.4 ต.บ้านเลื่อม , เขต 2 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.4 ต.หนองบัว , ม.5 ต.สามพร้าว / เขต 3 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.5 ต.หนองขอนกว้าง / เขต 4 ทน.อุดรธานี(บางส่วน) + ม.1-2-5-6-7-8-9 ต.บ้านจั่น / เขต 5 ต.นาข่า ต.กุดสระ ยกเว้น ม. 6-7-8-11 , ต.สามพร้าว ยกเว้น ม.5 /

อ.กุมภวาปี เขต 1 ต.กุมภวาปี , ต.เสอเพลอ , ต.ผาสุก และ ต.เชียงแหว / เขต 2 ต.แชแล , ต.เวียงคำ , ต.ท่าลี่ , ต.สีออ และ ต.หนองหว้า / เขต 3 ต.พันดอน , ต.ตูมใต้ , ต.พันดอน และ ต.ห้วยเกิ้งเขต 6 ต.หนองบัว ยกเว้น ม. 1-4-6-7 , ต.หนองนาคำ / เขต 7 ต.หนองขอนกว้าง ยกเว้น ม.4 , ต.โนนสูง , ต.หนองไผ่ / เขต 8 ต.บ้านจั่น ยกเว้น ม.1-2-5-6-7-8 , ต.บ้านตาด และ ต.หนองไฮ / เขต 9 ต.โคกสะอาด , ต.นิคมสงเคราะห์ , ต.นาดี และ ต.เชียงพิณ ยกเว้น ม.4-7 / เขต 10 ต.หมูม่น ต.บ้านเลื่อม ยกเว้น ม.2-4 , ต.หนองบัว เฉพาะ 1-6-7 และ ต.กุดสระ เฉพาะ ม.6-7-8-11 เขต 11 ต.บ้านขาว ต.นากว้าง ต.เชียงยืน ต.เชียงพิณ เฉพาะ ม.4 และ ม.7

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments