ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมหอการค้า จ.อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จ.อุดรธานี ประกอบด้วยนายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี , นายโกวิท จะระคร ประธานชมรมธนาคารอุดรธานี นำสมาชิกที่เป็นกรรมการร่วมประชุม

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี แจ้งในที่ประชุมว่า สภาพเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่า “เงินหายไปไหนจากระบบ” การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน น่าจะเกิดความถี่มากกว่าที่ผ่านมา ร่วมทั้งการขอให้มีการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)อุดรธานี น่าจะต้องมีขึ้นทุก 2 เดือน โดยตั้งคำถามว่ามีธุรกิจใหม่ๆไหนบ้าง ที่เม็ดเงินจะเข้าไปส่วนกลาง แล้วย้อนกลับมาหาเรา อาทิ แพนด้า และแก๊ปฟู๊ด จากเดิมดิว 45 วัน ตอนนี้ลงมาเหลือ 15 วัน

“ โครงการชิม-ช็อป-ใช้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย อุดรธานีจะได้รับอนุสงค์แค่ไหน มีผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯบอกว่า อุดรธานีของเราได้มากจะดูกันยังไง สิ่งที่ผมเห็นตอนนี้คือ คนมาเที่ยวชมบั้งไฟพญานาคที่ จ.หนองคาย และเที่ยวไหลเรือไฟที่ จ.นครพนม มากเป็นประวัติการณ์ ทั้งที่ปีที่แล้วบางตา แต่อุดรธานีผมยังมองไม่เห็นชัด ข้อมูลไหนจะช่วยอุดรธานีได้บ้าง ที่สำคัญโครงการนี้กระตุ้นได้แค่ไหน เราจะต้องช่วยกระตุ้น การใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่อย่างไร ”

นายโกวิท จะระคร ประธานชมรมธนาคารอุดรธานี กล่าวว่า ชิม-ช็อป-ใช้ มี 2 กระเป๋า กระเป๋าแรก 1,000 บาท จะต้องลงทะเบียนว่าจะใช้เงินจังหวัดไหน กระเป๋าที่สองที่เราจะเพิ่มเงินเอง ไปใช้จังหวัดไหนก็ได้ จะได้คืน 15 เปอร์เซ็นต์ ช่วงแรกร้านที่จะเข้าโครงการ จะต้องไปลงทะเบียนที่คลังจังหวัด แต่เมื่อการใช้จ่ายยังไม่กระฉูด จึงมีการลงทะเบียนในต่างอำเภอ ทำให้ธนาคารกรุงไทยออกไปแนะนำลูกค้า วันนี้เป็นวันสุดท้าย อุดรธานีมีร้านเข้าร่วมราว 2,000 ร้าน

“ การลงไปแนะนำให้ร้านร่วมโครงการ พบว่าร้านที่ไม่ต้องการร่วมมี 2 เหตุผล คือ บอกว่าขายของดีอยู่แล้ว และกลัวเรื่องภาษี ทำให้ร้านมีชื่อเสียง และร้านเล็กไม่ร่วมโครงการ สำหรับอุดรธานีจนถึงวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา มียอดผู้ลงทะเบียนจะมาใช้เงินที่อุดรธานี 126,216 ราย หรือ 126.2 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 24 ของประเทศ ซึ่งมีคนเข้ามาใช้เงินถุงแรกไปแล้ว 91 ล้านบาท ส่วนถุงที่สองใช้ไปแล้ว 2.3 ล้านบาท ”

ขณะที่คณะกรรมการ ให้ความเห็นว่า ทำอย่างไรพ่อค้าอุดรธานีจะสื่อสารตรง 126,216 ราย เพื่อเชิญชวนให้มาจับจ่ายสินค้ากับเรา , อุดรธานีสามารถเพิ่มช่องทาง แนะนำร้านค้าร่วมโครงการได้หรือไม่ นอกเหนือจากระบบที่ภาครัฐทำไว้ , ความพยายามผลักดันสังคมไร้เงินสด ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่โครงการชิม-ช็อป-ใช้ เอาคนเข้าสู่ระบบไปแล้ว 10 ล้านคน….