วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมจับตาแผนพัฒนาอุดรธานีฉบับเอกชน

จับตาแผนพัฒนาอุดรธานีฉบับเอกชน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมอาคาร 17 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดให้มีการประชุมจัดทำ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2565-2570 จ.อุดรธานี ” มี ผศ.นริศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี นำนายเอกราช ดีนาง รองอธิการบดี , นายชาลี เกตุแก้ว รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อุดรธานี และคณาจารย์ ดำเนินการประชุม ร่วมกับภาคเอกชน หอการค้าอุดรธานี , สภาอุสาหกรรมอุดรธานี , ชมรมธนาคารอุดรธานี , สมาคม ค้าจีน , สมาคมชาวเวียดนาม , กลุ่ม SME และนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็น

ผศ.นริศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี อธิบายว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีการพูดคุยกับคณะกรรมการภาคเอกชนระดับประเทศ และมีข้อตกลงร่วมกันว่า กกร.ต้องการทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับเอกชน แต่ กกร.ไม่สามารถรับการสนับสนุนงบประมาตรงได้ จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามารับผิดชอบดำเนินการใน 6 จว.นำร่อง รวมทั้งอุดรธานี โดยมี มรภ.อุดรธานี เป็นนักวิชาการนำเนินการ ซึ่ง มรภ.อุดรธานี มีการประชุมพูดคุยไปแล้ว 1 ครั้ง ที่ผ่านมาภาคเอกชนอุดรธานี มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา ของจังหวัดตนเองอยู่แล้ว แต่กลไกลที่ดำเนินการอยู่ ไม่มีการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผน

ทั้งนี้ในการประชุมในนัดนี้ กล่าวถึงอุดรธานีเป็นเมืองขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางอีสานตอนบน มี จีดีพี.อันดับ 4 ของภาคอีสาน ของจากนครราชสีมา-อุบลราชธานี-ขอนแก่น แต่กลับมี จีพีพี. ในอันดับต่ำกว่าอันดับ 4 อิงภาคการเกษตรมากกว่า 50 % หากภาคเกษตรมีปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม-ราคาตกต่ำ ก็จะเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ขณะที่งานวิจัยด้านการเกษตรน้อย และนักวิจัยยังอยู่นอกพื้นที่ , แรงงานยังมีคุณภาพไม่ดี , การบริการทางการแพทย์ กระจุดตัวในเมืองใหญ่ และมีแหล่งท่องเที่ยวมาก แต่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพียง 1 %

นายชาลี เกตุแก้ว รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อุดรธานี ได้ระดมควนมคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุม แยกเป็น 5 หัวข้อ คือ ศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี , โอกาสของจังหวัดอุดรธานี , ข้อจำกัดของจังหวัดอุดรธานี , ประเด็นท้าทายของจังหวัดอุดรธานี มีการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ อุดรธานีอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น พร้อมจะเชื่อมโลกทางอากาศ และทางราง , รายล้อมด้วยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว , เป็นเมืองกระชับค่อนข้างสูง , สาธารณูปโภคแข็งแกร่งระดับ 1 , ระบบสาธารณสุขยืดหยุ่นสูง และอื่นๆ แต่ยังคงวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจเดิมๆไว้

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments