การเลือกตั้งเทศบาลนคร-เมือง-ตำบล จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมที่จะถึงนี้ การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศบาล 71 แห่งในพื้นที่ จ.อุดรธานี ตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธุ์ 2564 จาก พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่นฉบับล่าสุด ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ ของสมาชิกสภาเทศบาลหรือท้องถิ่น มากกว่าความเป็นกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมือง ลดข้อครหา “ผู้บริหารครอบงำสภา” หรือ “เผด็จการสภา” โดยกลุ่มการเมืองไม่มีสิทธิพิเศษ ในการรับหมายเลขผู้สมัคร จึงทำให้ผู้สมัครนายกฯ และสมาชิกฯ มายื่นใบสมัครทุกวัน

หลังปิดรับสมัคร 71 เทศบาล พื้นที่ จ.อุดรธานี มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกฯรวม 188 คน จากเก้าอี้นายก 71 คน ส่วนสมาชิกมีสมัครรวม 2,129 คน แต่มีเก้าอี้รองรับ 982 คน มีเทศบาลที่มีผู้สมัครนายกมากที่สุด 5 ท่าน โดยอยู่ในเทศบาล 4 แห่ง คือ ทม.บ้านดุง อ.บ้านดุง , ทต.หนองบัว อ.เมือง , ทต.หนองไผ่ อ.หนองหาน และ ทต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ และมีเทศบาลที่มีผู้สมัครนายกเพียง 1 คน มากถึง 5 เทศบาล คือ ทต.หนองเม็ก อ.หนองหาน , ทต.โคกสูง อ.หนองหาน , ทต.เพ็ญ อ.เพ็ญ , ทต.สร้างก่อ อ.กุดจับ และ ทต.โนนทอง อ.นายูง

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี เปิดเผยว่า การรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะนี้ กกต.กำลังตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายภายใน 7 วัน พร้อมกับชี้แจงเทศบาล 5 แห่ง ที่มีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก เท่ากับจำนวนที่นั่งคือ 1 คน การหย่อยบัตรเลือกตั้งยังมีตามปกติ ผลการเลือกตั้งยังต้องดุที่ตะแนน คือ ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า “โหวตโน” และผู้สมัครจะต้องได้คะแนนมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่นเดียวกันกับผู้สมัครที่มีเกินกว่าจะนวนเก้าอี้ ผู้ได้รับเลือกตั้งจะต้องมีคะแนนมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้มีสิทธิ (เกิดขึ้นที่ จ.ระนอง ในการเลือกตั้งนายก อบจ.)

บทความก่อนหน้านี้วันสุดท้ายนครอุดร-หนองสำโรงคึกคัก
บทความถัดไปอุดรส่งม้าเร็วสำรวจผู้ป่วย-ผู้พิการติดเตียง