วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมวิสาหกิจชุมชนแรกร่วมธนาคารโค-กระบือ

วิสาหกิจชุมชนแรกร่วมธนาคารโค-กระบือ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2565 ที่บ้านหนองบัว ม.4 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี จัดให้มีพิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีนายชวิช ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสง เป็นประธานประกอบพิธี

กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ จัดตั้งขึ้น พ.ศ.2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ได้มีโอกาสได้โค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยวิธีการเช่า/เช่าซื้อ หรือวิธีอื่นใด ในราคาที่ถูก ต่อมาระบบทำการเกษตรเปลี่ยนไป เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักร ทดแทนแรงงานสัตว์มากขึ้น จึงได้เปลี่ยนรูปแบบดำเนินโครงการ เป็นการให้ยืมเพื่อการผลิต และการเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์

ในการมอบกระบือให้เกษตรกรที่ อ.หนองแสง ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกระบือเพศเมีย 25 ตัว มูลค่า 750,000 บาท จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ โดยกรมปศุสัตว์ ครั้งนี้เป็นการมอบผ่าน “วิสาหกิจชุมชน” เป็นครั้งแรกของ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นเกษตรกรใน 4 ตำบลของ อ.หนองแสง ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับความช่วยเหลือ โดยแม่กระบือที่ยืมไป 1 ตัว มีสัญญาระยะเวลา 5 ปี เมื่อลูกตัวแรกอายุ 18 เดือน จะต้องคืนตัวแรกให้โครงการ เมื่อครบ 5 ปี จะมอบสิทธิแม่กระบือ และลูกที่เหลือให้เกษตรกร

นายวินัย เตืองพลี ปศุสัตว์ อ.หนองแสง นำเกษตรกรที่รับการคัดเลือก รับสัญญายืมกระบือทั้ง 25 ราย ก่อนที่นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ นำปฏิญาณจะเลี้ยงกระบือ ที่ได้รับจากโครงการตามสัญญาที่ทำไว้ ส่งต่อลูกกระบือให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป พร้อมเข้ารับมอบกระบือจากนายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสง ด้วยการคล้องมาลัยดอกดาวเรือง มอบหญ้าเขียวให้กิน และพระสงฆ์ปะพรมน้ำมนต์ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

นายชวิศ ป้องขันธ์ นายอำเภอหนองแสง กล่าวว่า เดิมเราทำการเกษตรที่เปรียบเป็น “เกษตร 1.0” ต่อมาเราหันมาใช้เครื่องจักษ๋ก็เป็น “เกษตร 3.0” และเดี๋ยวนี้เรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็น “เกษตร 4.0” ในงานวันนี้ได้นำเรื่องน่าสนใจมาให้ชม อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้ “โดรน” ในการดูแล-ตรวจสอบ-พ่นยา-ให้ปุ๋ย ที่ใช้ได้จริงในพื้นที่ และเกษตรแปลงใหญ่ใช้รถไถและรถเกี่ยวข้าว สนับสนุนสมาชิกกลุ่ม เพื่อลดค่าใช้จ่าย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ หลังจากรัฐบาลได้ปลดล็อคกัญชาจากยาเสพติด เมื่อ 8 ก.พ.ทีผ่านมา

นายสมัย ชินฟั่น อายุ 55 ปี เกษตรกร บ.ทับกุม ต.ทับกุง อ.หนองแสง กล่าวว่า เคยเลี้ยงกระบือมาก่อน ได้ขายไปมาเครื่องจักรแทน แต่ก็อยากจะเอามาเลี้ยง เมื่อมีการตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนกระบือ มาเลี้ยงตามโครงการธนาคารโค-กระบือ จึงมาสมัครเป็นสมาชิก ไม่คิดว่าจะได้กระบือมาเลี้ยง เพราะเป็นวิสาหกิจชุมชนแรก เมื่อได้มาก็รู้สึกดีใจมาก ตั้งใจจะเลี้ยงในเชิงอนุรักษ์ พัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้น คงไม่เอาไปใช้เป็นแรงงานหลัก ยังไม่ได้ตั้งชื่อกระบือตัวนี้ แต่เพื่อนเกษตรกรตั้งชื่อแล้ว อาทิ ก้อนคำ หรือดอกคูณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments