เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการ ตุลากร พลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน รวมทั้งมีประชาชนนำอาหารคาว หวาน เครื่องดื่ม แจกจ่ายประชาชนตามจุดต่างๆ

เวลา 07.00 น. ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี หน้าศาลากลาง จ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ฯ , ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ 10 รูป มีพระธรรมวิมนมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ พระสุทธิสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) คณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธี และโดยนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป

เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นประธานพิธี วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนำผู้ร่วมงานถวายบังคม พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ซึ่งประกอบด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัส “คำสอนของ…พ่อ”

เวลา 10.30 น. บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง นำขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 พระโกศ โคมตะเกียง และถุงเถ้าดอกไม้จันทน์ พลั่วตักพระอัฐิ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร ในสวนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ไปประดิษฐาน ณ ห้องจัดแสดงบริเวณ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง ออกประตูจีน สนามทุ่งศรีเมือง มาตามถนนมุขมนตรี ไปยังถนนโพศรี เพื่อมุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี โดยริ้วขบวนประกอบด้วยวงดุรยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เวลา 19.00 น. บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง เป็นประธานพิธีถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมเป็นตัวแทนของพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และต่อเทียนส่วนตัวเพื่อต่อให้กับข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีที่มาร่วมพิธี และนำผู้ร่วมประกอบพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 นาที ต่อด้วยฟังเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”