เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่กองร้อย อส.จ.อุดรธานี ที่ 1 ถ.นิตโย เทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง ที่ จ.อุดรธานี ใช้เป็นจุดพักและบริการบุคคลที่เดินทางทางมากจากประเทศพื้นที่เสี่ยง ก่อนที่จะกระจายเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเอง หรือ ศูนย์กักกันผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด 19 เดิม นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี นายอุเทน หาแก้ว รอง สสจ.อุดรธานี พร้อมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการณ์โต้ตอบภาวะฉุกเฉิน สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี สาธารณสุขอำเภอต่าง ๆ และสื่อมวลชน

ร่วมรอรับตัวแรงงานลูกหลานชาวอุดรธานี ที่ถูกส่งตัวโดยรถโดยสารปรับอากาศ จากศูนย์กักกันโรคอ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี กลับไปกักตัวตามภูมิลำเนา จำนวน 32 คน ได้เดินทางมาถึง โดยเป็นแรงงานที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โรคโควิด 19 จาก 4 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน และ 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฮ่องกง-มาเก๊า เป็นชาย 15 คน และ หญิง 17 คน โดยมีพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เดินทางมารอรับ เพื่อกลับไปกักตัวที่บ้าน 14 วัน โดยมีญาติของแรงงานบางคน เตรียมอาหาร และผลไม้มาด้วย

โดยก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการณ์โต้ตอบภาวะฉุกเฉิน สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี ได้ชี้แจงให้พ่อแม่ ญาติพี่น้องของแรงงาน ที่มารอรับลูกหลาน ให้เข้าใจถึงการปฏิบัติตัวกับลูกหลานที่จะต้องกักตัว ไม่ได้ออกไปไหนให้ครบ 14 วัน ที่ทุกครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องสถานที่กักตัว เพราะส่วนใหญ่จะใช้กระท่อมนานอกหมู่บ้าน รวมทั้งปัญหากับคนในชุมชน ที่เข้าใจในการกักตัวเองที่บ้าน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในรถ และท้ายรถกระบะ โดยผู้ที่นำรถเก๋งมารับ ต้องเปิดกระจกห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศ นำตัวญาติเดินทางกลับ ห้ามสัมผัสร่างกาย อย่างเด็ดขาด

หลังจากนั้นแรงงาน เดินทางมาถึงและลงจากรถ ได้นำกระเป๋าเดินทางและสิ่งของที่นำกลับมาวางที่จุดที่กำหนดไว้ เพื่อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่น ส่วนตัวแรงงานทั้ง 32 คน จะมีเจ้าหน้าที่ฉีดแอลกอฮอล์เสื้อผ้าและทั่วร่างกาย จากนั้นจะทำการตรวจวัดไข้ โดยไม่มีผู้ใดมีอุณหภูมิเกิน 37 องศาเซลเซียส และรับโควิดกิ๊ฟ ที่มี หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และคู่มือปฏิบัติตัวขณะกักตัวเอง ก่อนจะเข้ารับฟังคำชี้แจงจากนายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะหมายเลขโทศัพท์ติดต่อ รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือ สาธารณสุขอำเภอ หากตรวจพบว่ามีไข้สูงเกิน 37 องศาเซลเซียส……

บทความก่อนหน้านี้พบศพสาวร่างเล็กลอยอืดในห้วยหมากแข้ง
บทความถัดไปต้านโพแทชบุกศาลากลาง อุตฯอุดรไม่ไปตามนัด