เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พร้อมนายอำเภอโนนสะอาด , ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย จ.อุดรธานี , ผอ.ชลประทาน จ.อุดรธานี , การประปาส่วนภูมิภาค สาขา อ.กุมภวาปี , ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามแหล่งผลิตน้ำประปา สำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 3 แหล่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำโสกรัง อ.โนนสะอาด , สระห้วยเกิ้ง และ หนองปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี ชี้แจงว่า รับผิดชอบพื้นที่ อ.กุมภวาปี อ.โนนสะอาด อ.ศรีธาตุ อ.วังสามหมอ มีสถานีผลิตน้ำประปาหลักที่ อ.กุมภวาปี กำลังผลิต 500 ลบม./ชม. โดยใช้น้ำดิบจากหนองหานกุมภวาปี และหนองปะโค อ.กุมภวาปี ขณะเดียวกันก็มีสถานีผลิตน้ำประปาย่อยในหลายพื้นที่ ปัจจุบันน้ำดิบในอ่างฯโสกรัง อ.โนนสะอาด มีเหลือเพียง 2.5 แสน ลบม. จึงส่งน้ำจากสถานีผลผิตประปา อ.กุมภวาปี มาทดแทน

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี กล่าวด้วยว่า สถานีผลิตน้ำประปา อ.กุมภวาปี ยังส่งน้ำประปามาช่วยพื้นที่ ทม.โนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง เชื่อว่าปริมาณน้ำดิบที่หนองหานกุมภวาปี และหนองปะโค จะเพียงพอในการผลิตประปาตลอดฤดูแล้ง แต่แรงดันน้ำอาจจะลดลงบ้าง

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี แจ้งผ่านสื่อโชเซียนว่า แล้งเริ่มมา แต่น้ำประปาต้องไม่หยุดไหล ด้วยการใส่ใจและการบริหารจัดการที่ดี จะร่วมบูรณาการวางแผนการบริหารจัดการน้ำประปา จากทั้ง 3 อ่างเก็บน้ำ ให้สามารถกระจายน้ำไปผลิตประปา ให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้สอยอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง….