เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา ตำบลบ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดอุดรธานี ปรับภูมิทัศน์คลองส่งน้ำคลองเจริญ และใกล้เคียง โดยมีข้าราชการตุลาการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา 904 วปร.อุดรธานี ประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำจิตอาสา 904 วปร. จังหวัดอุดรธานี ระดมสรรพกำลัง เพื่อเครื่องมือเครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ์ทำการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชผักตบชวา จอก แหน ไมยราบยักษ์ เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดคลองและถนนรอบคลอง ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในคลองส่งน้ำคลองเจริญ ตลอดจนแนวข้างคลองให้มีสภาพสวยงาม รองรับการผันน้ำจากลำห้วยหลวงเข้ามายังหนองประจักษ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เริ่มจากชุมชนคลองสมบูรณ์พัฒนา เทศบาลเมืองหนองสำโรง สิ้นสุดโครงการที่ถนนสุนทรสัจจะบูรณ์ รวมระยะทางกว่า 900 เมตร

บทความก่อนหน้านี้จับประทัดก่อนออกพรรษาเจ็บ 22 ราย
บทความถัดไปจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9