ระหว่างวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2564 ณ ชุมชนโนนอุทุมพร เทศบาลนครอุดรธานี มีกิจกรรมมอบความช่วยเหลือ 130 ครอบครัวในชุมชน เป็นข้าวสาร 10 กก. น้ำมันพืช 2 ขวด น้ำปลา 2ขวด และไข่สด 1 แผง โดยเชิญสักขีพยานมาเป็นเกียรติ วันแรกมีนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายก ทน.อุดรธานี พร้อมคณะที่ปรึกษา วันที่สองมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ อดีตนายก ทน.อุดรธานี พร้อมคณะอดีตรองนายกฯ และ สท. บรรยากาศภาพรวม….สุดยอด ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

นายทองอยู่ พรมทอง ประธานชุมชนโนนอุทุมพร เล่าว่า มีชาวบ้านในชุมชนมาพบ ขอยืมเงินไปซื้อ “ข้าวสาร” 200 บาท ส่วนตัวยินดีให้เงินไปตามที่ขอ นับเป็นเหตุการณ์ไม่เคยเกิดมาก่อน และเชื่อว่าเป็นผลกระทบจาก “โควิด-19” จึงนัดหมายประชุมคณะกรรมการชุมชน เล่าเรื่องที่ประสบให้ทุกคนฟัง ที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ผลกระทบกำลังเกิดขึ้นในภาพรวม ทุกคนได้รับผลไม่มากก็น้อย ที่ชุมชนโนนอุทุมพร จะต้องเข้ามามีส่วนเยียวยาแก้ไข

“ ชุมชนโนนอุทุมพรมีหลายกองทุนฯ ที่มีเงินสะสมไว้พอสมควร 2 กองทุน คือ กองทุนศาลเทพารักษ์ 100,000 บาทเศษ และกองทุนเรือปั่นเป็ด 240,000 บาท คณะกรรมการตัดสินใจ นำเงินกองทุนเรือปั่นเป็ด มาจัดซื้อข้าวสารและของจำเป็นอื่น รวม 90,000 บาท มอบให้ทุกครัวเรือนในชุมชน รวมทั้งผู้มาเช่าอาคารอาศัย และประกอบอาชีพ ยกเว้นอพาร์ตเม้นท์ หรืออาคารชุด พร้อมแจ้งให้ทุกครอบครับมารับ หากครอบครัวใดไม่มารับ ก็จะจัดคนไปส่งให้ถึงบ้าน หากครอบครัวใดไม่ต้องการ ก็ให้สิทธิส่งมอบให้ครอบครัวอื่นได้ ”

ประธานชุมชนโนนอุทุมพร เล่าต่อว่า กองทุนเรือปั่นเป็ดชุมชนโนนอุทุมพร เกิดขึ้นจากงบประมาณ “ไทยนิยมยั่งยืน” มอบงบประมาณ 200,000 บาท มาให้ชุมชนนำทำกิจกรรม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีชุมชนโนนอุทุมพร , ชุมชนโพธิสว่าง 3 และชุมชนเบญจางค์ ทำโครงการ “เรือปั่นเป็ดหนองประจักษ์” มีเรือปั่นเป็ด 15 ลำ แบ่งบริหารจัดการชุมชนละ 10 วัน แต่ละชุมชนจ้างคนชุมชนมาเฝ้าวันละ 2 คนคนละ 500 บาท รายได้ทั้งหมดเอาเข้ากองทุน ให้ คกก.บริหารจัดการเงิน

“ เงินกองทุนเรือปั่นเป็ดชุมชนโนนอุทุมพร คกก.มีมตินำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และเหลือสะสมอยู่ขณะนี้ 240,000 บาท โดยกิจกรรมให้บริการเรือปั่นเป็ด มีคำสั่งให้งดบริการมากว่า 3 เดือน ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้ เรือทั้งหมดได้นำขึ้นจากน้ำ แต่ก็มีคนมือบอนมาทุบทำลาย ทำให้เรือเสียหลายครั้ง ชุมชนฯได้หารือกับ สสจ.อุดรธานี ด้วยความห่วงใยจึงยังเปิดไม่ได้ ชุมชนฯก้พร้อมที่จะรอเวลาที่พร้อม ออกมาให้บริการอีกครั้ง ”

นายทองอยู่ พรมทอง ประธานชุมชนโนนอุทุมพร กล่าวตอบท้ายว่า เรือปั่นเป็ดเป็นของชุมชน คณะกรรมการมาดูแล ดอกผลที่ได้รับมาก็คืนให้ชุมชน และยังเหลือจะเติมลงไปอีก ตามปัจจัยที่เรายังมีเหลืออยู่ ทั้งนี้ในการมอบความช่วยเหลือ วันแรกได้เชิญนายก ทน.อุดรธานี มาร่วมกิจกรรม เพราะที่ต้องอยู่กับเราอีก 4 ปี และวันที่สองได้เชิญอดีตนายก ทน.อุดรธานี มาร่วมกิจกรรมด้วย ในฐานะเป็นผู้บริหารช่วงเริ่ม “เรือปั่นเป็ด”

บทความก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยในพื้นที่ 16 รายหลังตรวจรอบ 3
บทความถัดไปอุดรมีเตียงพอไม่ต้อง Home Isolation