วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมหาคนกลางทำความเข้าใจโรงไฟฟ้าหนองหาน

หาคนกลางทำความเข้าใจโรงไฟฟ้าหนองหาน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามปัญหาชาวบ้านคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าชีวะมวล ของ บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก. พื้นที่ราว 90 ไร่ ริมถนนนิตโย ห่างจาก รร.บ้านป่าก้าว 200 เมตร ถ.นิตโย ต.ผักตบ อ.หนองหาน โดยมี ว่าที่ รต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน นำนายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่น จ.อุดรธานี และผู้แทนสาธารณสุข , ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม , อุตสาหกรรม , ผังเมือง และนายก อบต.ผักตบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบคำถาม

นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี แจ้งว่า หลังจากไปรับข้อร้องเรียนชาวบ้าน คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าชีวะมวล มีตัวแทนของ บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก. และที่ปรึกษา เดินทางพบเพื่อชี้แจงโครงการและแผนงาน ซึ่งเป็นการรับฟังข้อมูลของผู้คัดค้าน และเจ้าของโครงการ จึงต้องการรับทราบข้อมูลภาครัฐ ในเรื่องการเกิดโครงการ ข้อระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อน ให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริงรอบด้าน เพื่อตัดสินใจเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ได้เกิดผลกระทบ

ว่าที่ รต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน กล่าวว่า อำเภอต้องการแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะผู้สนับสนุนและคัดค้านเกิดขึ้นแล้ว หน่วยงานรัฐจะถูกมองเป็นฝ่ายตรงข้าม ล่าสุดกลุ่มผู้คัดค้านขอให้ฝ่ายปกครอง ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ให้นายอำเภอว่าตัวเป็นกลาง และสั่งให้กำนัน-ผญบ.-อปท. วางตัวเป็นกลาง โดยของให้กำนัน-ผญบ.-อปท. ไปชี้แจงข้อดีข้อเสียโครงการ โดยทุกคนก็ไม่รู้ข้อเท็จจริง ขณะที่บริษัทฯก็ต้องการชี้แจง ทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือไปยังกำนัน-ผญบ.-อปท. ทำให้เกิดความหวาดระแวงกันมาก

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ ได้รายงานความเกี่ยวข้องในระเบียบกฎหมาย และความคืบหน้าโครงการ เบื้องต้นรายงานว่า บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก. เข้ามาดำเนินโครงการใน อ.หนองหาน 2 โครงการ โครงการแรก “โรงไฟฟ้าชีวะมวล” กม.26-27 ถ.นิตโย ต.ผักตบ อ.หนองหาน กำลังผลิต 20 เม็กกะวัตต์ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น และอีไอเอ. , โครงการที่ 2 “จัดการขยะครบวงจร” ในพื้นที่ 47 ไร่ ติดบ่อทิ้งขยะ อบต.หนองหาน เพื่อตัดแยกขยะไปรีไซด์เคิล และทำแท่งเชื้อเพลิง ผ่านการรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว

เริ่มจาก พลังงาน จ.อุดรธานี ระบุว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้คัดเลือกให้สิทธิ บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก. เป็นผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่มีแผนจะมาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวะมวล ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ราย ของอุดรธานี เป็นรายเดียวที่แจ้งว่า จะเข้ามาดำเนินการที่ อ.หนองหาน โดยใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้การเกษตร และเศษไม้ 70 เปอร์เซ็นต์ และขยะมูลฝอยเผาได้ในรูปแท่งพลังงาน หรือ อาดีเอฟ 30 เปอร์เซ็นต์ (จากบ่อขยะหนองหาน) ผู้รับสิทธิฯอยู่ระหว่างการขออนุญาต

ท้องถิ่น จ.อุดรธานี ชี้แจงว่า ในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวะมวล จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นพื้นที่ก่อน นอกเหนือจากการรับฟังความคิดเพื่อทำ อีไอเอ. ส่วนการจัดการขยะเป็นกฎหมายใหม่ ปี 60 อปท.จะต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการ เพื่อเสนอให้จังหวัดพิจารณาเห็นชอบ ส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย ก่อนส่งกลับมาให้ อปท.ประกาศหาผู้ดำเนินการ (ลัดขั้นตอน) สำหรับ 2 โครงการ ท้องถิ่นยังไม่ได้รับเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) อุดรธานี ชี้แจงว่า ยังไม่ถึงขั้นตอนของ ทสจ. โดยในหลักการ โรงไฟฟ้าจากขยะไม่ต้องทำ อีไอเอ. แต่โรงไฟฟ้าชีวะมวล เกิน 10 เม็กวัตต์ ต้องจัดทำ อีไอเอ. โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ในการจัดทำ อีไอเอ. เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย

ผังเมือง จ.อุดรธานี ชี้แจงว่า ได้รับการสอบถามจาก บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก. เรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าชีวะมวล ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งในการพิจารณาต้องยึดหลักกฎหมาย ว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นสีเขียว จะสร้างอาคารได้ไม่เกิน 2,000 ตรม.

นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี สั่งการว่า ต้องให้ความสำคัญการมีส่วนร่วม โดยเร่งทำความเข้าใจชาวบ้าน ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเร่งรีบ จนข้ามขั้นตอนสำคัญนี้ไป ขอให้ทางอำเภอตั้งคณะทำงาน หารือแนวทางจะทำความเข้าใจ ตามที่ผู้ร้องอยากให้ทำก่อนที่จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็น ด้วยการหาคนกลางมาช่วยจัดการ ไม่ใช่เอาหน่วยงานของรัฐ หรือเอาผู้ประกอบการมา และให้ศูนย์ดำรงธรรมฯ รวบรวมขั้นตอน อำนาจหน้าที่ เรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าชีวะมวล และการจัดการขยะ ของแต่ละหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments