วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมผวจ.นั่งหัวโต๊ะคุยสำนักงบปรับงบพืชสวนโลก

ผวจ.นั่งหัวโต๊ะคุยสำนักงบปรับงบพืชสวนโลก

อุดรธานีเร่งพิจารณางบพืชสวนโลก หลังนายกฯให้ใช้วงเงินเดิม 2,500 ล้านบาท สำนักงบฯชี้อุดรฯใช้งบได้ 1 ปี หากผูกพันเกิน 1 ปี ให้กรมวิชาการเกษตร-โยธา-ทางหลวงชนบท ผู้ว่าฯตั้งคณะทำงาน หารือสำนักงบฯ ปรับแผนงบฯใหม่ ยังไม่รู้จะกระทบอะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหารือ การเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 1 พ.ย.69-14 มี.ค.70 โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าฯ , นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี , น.ส.ศศิกาญจน์ กันหาธรรม ผอ.สำนักงบประมาณ เขตที่ 7 , โยธาธิการจังหวัด , เกษตรสหกรณ์จังหวัด , ชลประทานจังหวัด และสำนักงานจังหวัด โดยมีการประชุมทางไกลที่เดินทางไป จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามคณะสมาคมพืชสวนนานาชาติ หรือ AIPH มาพิจารณาการเสนอจัดงานพืชสวนโลก (A) ของ จ.นครราชสีมา

ที่ประชุมได้ร่วมหารือการติดตามงาน ที่เริ่มศึกษามาตั้งแต่ ปี 63 แต่เริ่มมีกรอบงบประมาณตามมติ ครม.เดิม 2,500 ล้านบาท ที่มีความล่าช้าจากการขอใช้พื้นที่ “หนองแด” ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่น อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล เสนอขอยกเว้นระเบียบจาก ครม. ขณะวิธีการใช้งบของจังหวัด ผูกพันไม่ได้ต้องใช้ภายใน 1 ปี หากเกินต้องให้หน่วยงานดำเนินการ โดยงบว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บท จังหวัดขอมาจากงบกลาง 55.4 ล้านบาท ส่งมอบงานไปแล้ว 2 งวด 22 ล้านบาท ที่เหลืออีก 33 ล้านบาท เกินเวลาใช้เงินส่วนนี้แล้ว

น.ส.ศศิกาญจน์ กันหาธรรม ผอ.สำนักงบประมาณ เขตที่ 7 แจ้งว่า ในกรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งถึงขณะนี้กรอบงบปี 65 มี 248.88 ล้านบาท ใช้ไป 55.4 ล้านบาท , กรอบงบฯปี 66 มี 215.6 ล้านบาท ยังไม่ได้ใช้ , กรอบงบฯปี 67 มี 507.32 ล้านบาท , กรอบงบฯปี 68 มี 560.7 ล้านบาท ขอให้จังหวัดพิจารณาแยกโครงการ มีวงเงินงบฯแต่ละปี หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ให้แยกชัดเจนของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการ “ปรับแผนงบประมาณ” ก่อนขอความเห็นชอบจาก ครม. ทั้งนี้หากเหลืองบฯจากการประมูล หรือครบถ้วนตามแผนงาน สามารถปรับแผนงานเพิ่มแต่ต้องอยู่ในหน่วยงานเดิม

นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี กล่าวว่า ที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บท ตามกรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท กำลังทำงานออกแบบงวด 3 ในส่วนของรายละเอียด เมื่อเสร็จสามารถใช้เริ่มโครงการได้ แยกหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบ ในส่วนงานปรับพื้นที่ จ.อุดรธานี , งานถนนทางหลวงชนบท , งานอาคารของกรมโยธาฯ , งานต้นไม้และพืชข องกรมวิชาการเกษตร และงานอื่น ๆ

นายชาญวิชญ์ แฮนเกตุ ชลประทาน จ.อุดรธานี กล่าวว่า พื้นที่จัดงานมีการร้องขอจาก อปท. เรื่องการใช้น้ำในหนองแด เพื่อผลิตน้ำประปา ในช่วงฤดูแล้งอยู่แล้ว กรมชลประทานจึงใช้งบของกรมฯ เข้ามาดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำ และระบบส่งน้ำจากอ่างฯหนองสำโรง อ่างฯห้วยหลวงฯ มาเติมที่ “หนองแด” ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ไม่ได้ใช้งบในกรอบ 2,500 ล้านบาท

นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์ จ.อุดรธานี กล่าวว่า กรอบงบประมาณที่ตั้งไว้ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องของต้นไม้และพืชพันธุ์ต่าง ๆ เมื่อมีการพิจารณาในรายละเอียด มีการเพิ่มเติมในส่วนของ “พืชน้ำ” น่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มจากกรอบ จะสามารถนำงบฯเหลือจากหน่วยอื่น มาใช้ในการดำเนินการหรือไม่

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เสนอที่ประชุมให้ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม 1 ชุด มาปรับแก้งบประมาณตามกรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาท เพื่อการเร่งด่วนก่อนที่จะขอให้สำนักงบประมาณ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะก่อนขอแก้ไข พร้อมเสนอให้การปรับพื้นที่ และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง จะต้องเริ่มในปี 2567 หลังจากที่อุดรธานีถูกดองมา 3 ปี เพราะเหลืออีกไม่นานเกรงจะไม่ทัน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า งานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานระดับประเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลัก ส่วนอุดรธานีเป็นเจ้าของสถานที่ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดเตรียมงาน การเดินทางมาติดตามงานของนายกรัฐมนตรี ท่านฯได้บอกไว้ว่า “จะทำงานนี้ให้ได้ ทำให้ทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม” ซึ่งถ้ามีเรื่องการขึ้นค่าแรง ค่าน้ำมัน ก็ปรับงบฯกันได้ ทำให้วันนี้อุดรธานีมีการประชุม ยังไม่รู้ว่างบประมาณจะมีปัญหาส่วนไหนบ้าง และมอบหมายให้นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ.อุดรธานี กับหน่วยงานหลัก และขอให้สำนักงบประมาณ เขต 7 มาช่วยปรับแผนงบประมาณ ให้ทันในวันพฤหัสบดีนี้นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในขณะมีการประชุม นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า ตนถูกโจมตีผ่านสังคมออนไลน์ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น กรณีที่เป็นผู้เอ่ยปากของบประมาณงานพืชสวนโลกเพิ่ม จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขณะมาติดตามความคืบหน้าการเตรียมงาน เป็นการขอภาพรวมให้งานสมบูรณ์ อบจ.อุดรธานี ไม่ใช่หน่วยใช้งบประมาณ เหมือนกับว่า “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง กระดูกแขวนคอ” รวมถึงเรื่องวงแหวนรอบสอง , ย้ายเรือนจำ และมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องเดิมที่ชาวอุดรฯขอมานาน ต่อไปตนเองคงไม่เอาด้วย จะไม่ไปของบลักษณะนี้อีก แต่ยืนยันสนับสนุนงานพืชสวนโลกเต็มที่….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments