ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 สถานการณ์การระบาดไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 ก.ค.62 ของประเทศไทยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 44,671 ราย คิดเห็น 67.62 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจาก 7 วันก่อนจาก 58 รายเป็น 62 ราย สำหรับในภาคอีสานตอนบนมีผู้ป่วยสะสม 3,140 ราย คิดเป็น 56.66 คนต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 7 ราย

ส่วนอุดรธานี มีผู้ป่วยสะสม 819 ราย คิดเป็น 51.57 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยมีผู้ป่วยยังคงพักรักษาตัวใน รพ.44 ราย อาการปานกลาง 43 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยสะสมใน 7 วันก่อนมีรวม 732 ราย หรือเพิ่มขึ้น 87 ราย หรือเท่ากับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 12.4 ราย (สัปดาห์ก่อน 13.7) แม้จำนวนผู้ป่วยเริ่มลดลง แต่มีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย และยังคงอยู่ในสถานการณ์ระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจาก สปป.ลาว เดินทางรับการรักษา อยู่ที่ รพ.เอกชนใน จ.อุดรธานี โดยเดินทางเข้ามารับการรักษา ตั้งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน …