วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Google search engine
หน้าแรกสังคมผู้ว่าอุดรฯนำประกาศคนไทยไม่โกง

ผู้ว่าอุดรฯนำประกาศคนไทยไม่โกง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นายประวิตร บุตรศรี ผอ.สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จ.อุดรธานี นำผู้มาร่วมงานจากทุกภาคส่วนร่วมงาน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบรางวัลหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ให้กับ ทต.กู่แก้ว อ.กู่แก้ว และอบต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง

ตามที่การประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานีมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต กระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน รับรู้ถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจาการทุจริตคอร์รัปชัน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้นำผู้เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” พร้อมกล่าวยืนวันส่งเสริมสนับสนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ใครคนไหนที่ไปแอบอ้างผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เพื่อเรียกรับหรือกระทำการอื่นใด เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ขออย่าให้เชื่อบุคคลเหล่านั้น…

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments