วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกท้องถิ่นมท.3ดูห้วยหมากแข้งหวั่นใช้งบล่าช้า

มท.3ดูห้วยหมากแข้งหวั่นใช้งบล่าช้า

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 กันยายน 2564 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย เดินทางติดตามโครงการ “ก่อสร้างระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง” บริเวณลำห้วยหมากแข้ง หน้าร้านพรแหนมเนือง เทศบาลนครอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นายธนดร พุทธรักษ์ นายก ทน.อุดรธานี นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่จากโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี และ ทน.อุดรธานี

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย พร้อมคณะ เดินสำรวจพื้นที่ริมห้วยหมากแข้ง ในส่วนที่เป็นพื้นที่เดิมโครงการ “คลองสวยน้ำใสอุดรธานี” ตั้งแต่โค้งตรงข้ามร้านพรแหมนเนือง คณะมีการหยุดดูพื้นที่และฟังคำอธิบายเป็นระยะ จนมาถึงพื้นที่เรียกว่า “บึงประดิษฐ์” ที่ใช้ดักน้ำเสียจากชุมชน เพื่อให้พืชน้ำนานาชนิดบำบัดน้ำเสีย ก่อนไหลลงไปในลำห้วยหมากแข้ง หรือในการบำบัดน้ำเสียที่เรียกว่า “เวทแลนด์” เพื่อรับฟังคำชี้แจงโครงการ

นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ชี้แจงว่า องค์ประกอบโครงการ เป็นงานป้องกันน้ำท่วม ด้วยการสร้างรางระบายน้ำ มีความกว้าง และลึกกว่าเดิม , วางท่อรวบรวมน้ำเสียจากชุมชน ขนานกับลำห้วยหมากแข้ง เพื่อส่งไปโรงบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แล้ว ไม่ให้น้ำเสียไหลลงห้วยหมากแข้ง และเป็นการปรับภูมิทัศน์ บริเวณบึงประดิษฐ์เดิม พร้อมกันตั้งสถานีสูบน้ำ จากหนองประจักษ์ฯ ส่งน้ำมาเติมในลำห้วยหมากแข้ง ตามแนวถนนอธิบดี หน้าศาลากลาง จ.อุดรธานี ในช่วงฤดูแล้ง

“ เฟสแรก ตามแนวลำห้วยหมากแข้ง จากถนนประจักษ์ฯ-ถนนอุดรดุษฎี ความยาว 936 เมตร งบประมาณ 150 ล้านบาท ผูกพัน 2564-2566 (แบ่งเป็น 3 ปีๆละ 30-60-60 ล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้างในส่วนกลาง เฟสสอง ตามลำห้วยหมากแข้งย้อนคืน จากถนนประจักษ์ฯ-ถนนโพศรี ความยาว……..เมตร งบประมาณ 80 ล้านบาท ผูกพัน 2565-2567 ”

ขณะที่นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เสนอให้มีการปรับแบบอีกครั้ง เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อาจจะเป็นการแบ่งด้านหนึ่งเป็นถนน สามารถใช้ประโยชน์เต็มที่ อีกด้านเป็นลำห้วยที่มีขนาดกว้างขึ้น ให้เหมือนกับในอดีต ที่ลำห้วยมีความกว้างมากกว่านี้ เพื่อระบายน้ำได้มากขึ้น

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า รับมอบหมายจาก รมว.มหาดไทย มาติดตามโครงการนี้ ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน เริ่มในปีงบประมาณ 2564 หากไม่ทันต้องขยายเวลาออกไป ซึ่งต้องให้ รมว.มหาดไทยเห็นชอบ หรือถ้าได้ประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว ก็น่าจะกันงบประมาณได้ และต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้วย ทั้งนี้ในการใช้จ่ายงบประมาณ ประการแรกขอให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่สองสามารถแก้ไขหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นได้ และประการที่สามส่งผลให้สร้างรายได้ หมุนเวียนออกมาเป็นภาษีอากร

“ อุดรธานีเป็นเมืองใหญ่ เป็นศูนย์กลางภูมิภาคนี้ การส่งเสริมให้เกิดรายได้ จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา โครงการนี้จะเกิดการกระตุ้นได้ แผนงานอาจจะปรับเปลี่ยนบ้าง แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบวงเงิน สำหรับโครงการนี้เห็นว่ามี 2 เฟส ขอให้จัดการให้ทำต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบเฟสที่สอง ให้มีความพร้อมดำเนินการต่อเนื่อง ทน.อุดรธานีมีงบประมาณ ก็สามารถจัดจ้างที่ปรึกษา ทำการออกแบบไว้เลย ไม่ต้องรอให้กรมโยธาฯออกแบบ แล้วจึงจะมาของบประมาณ ”

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยหมากแข้ง ทน.อุดรธานี และ จ.อุดรธานี เสนอเข้า ครม.สัญจร จ.หนองคาย เมื่อธันวาคม 2561 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบในหลักการ โดยให้ขอผ่านไปทางกรมโยธาฯ จากนั้น ทน.อุดรธานี ได้น้ำเสนอแนวคิดป้องกันน้ำท่วม-บำบัดน้ำเสีย ในกรอบแผนการพัฒนาเมือง 5 ปี กรมโยธาฯได้ว่าจ้างที่ปรึกษามาศึกษา-ออกแบบ-ประมาณการ และประกาศหาผู้รับจ้าง และได้ผู้รับจ้างแล้วรอการลงนามก่อหนี้ผูกพัน…..

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments