วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Google search engine
หน้าแรกธุรกิจ“ดีป้า”เปิดเวที 4 มุมมอง“อุดรธานี 2025”

“ดีป้า”เปิดเวที 4 มุมมอง“อุดรธานี 2025”

ที่ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์ ทน.อุดรธานี ในงาน Smarter City in Action 2020 ครั้งที่ 1 “รวมพลคน ดิจิทัล ร่วมพัฒนาเมือง อัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 จัดโดย สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ร่วมกับ จ.อุดรธานี และเครือข่ายพันธมิตร นำ Digital Startup กว่า 30 ราย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาแสดงเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสมารถให้ผู้ประกอบการในพื้นที่

พร้อมจัดวงเสวนาหัวข้อ “อุดรธานี 2025” ประกอบด้วย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี , นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี , นายธนกร วีระชาติยานุกูล ประธานสมาพันธุ์ธุรกิจท่องเที่ยวอุดรธานี , นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี และมีนายภาสกร ประถมบุตร รอง ผอ.ใหญ่ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้สนใจมากเป็นพิเศษ

นายภาสกร ประถมบุตร รอง ผอ.ใหญ่ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)…วันนี้เราจะเห็นกันครบว่าอีก 5 ปี อุดรธานีจะเป็นอย่างไร ผมก็อยากจะรู้ว่าทิศทางอุดรฯจะเป็นอย่างไร หลังจากที่เรารู้ว่าเจ็บจากโควิด-19 แล้วเราจะฟื้นกันอย่างไร เพราะอุดรฯเสมือนเป็นเมืองหลวง อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อยากจะรู้วิถีว่าอุดรฯคิดอย่างไร ไม่ถึงกับต้องยึดแนว “สมาร์ทซิตี้” ก็ได้

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี …. แม้อุดรธานีจะมี 20 อำเภอ แต่ตัวเมืองเป็นพื้นที่หลัก ที่จะรองรับผู้คนที่เดินทางมา จากยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม ทั้งสนามบินนานาชาติ ถนน และระบบราง ที่จะเชื่อมกับโลก เราจำเป็นต้องเกาะติดกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสร้างความทันสมัยจึงจำเป็น เพื่อก้าวเข้าสู่ “มหานคร” เราจะเปลี่ยนเมืองเรากันอย่างไร เราจะทำอะไรกับเมือง

“ เอกชนจะเป็นหัวใจการขับเคลื่อน เพื่อก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นเพียงเครื่องมือออกแบบเมืองเท่านั้น แต่เราจะต้องยกระดับ มาตรฐานการบริการ , คุณภาพชีวิต , การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยกฎบัตรเมือง 10 หัวข้อ จากข้อเสนอแนะของคนหลากหลาย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น อาทิ การนัดมาใช้บริการ , ซีซี.ทีวี.(เอไอ) รถเข้าออกเมือง 15 ช่องทาง , การจัดการขยะ , จัดการน้ำเสีย , ไฟฟ้าลงใต้ดิน , สุขภาพ-สังคม-ผู้สูงอายุ , เศรษฐกิจ มีการนำมาใช้แล้วและเพิ่มขึ้น ”

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี …. กายภาพอุดรธานีคือศูนย์กลางเศรษฐกิจ-คมนาคม จากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อผ่านไป ในปี 64 เราจะต้องบุกเรื่องยกระดับเมือง วันนี้เราเป็นเมืองกีฬา-เมืองสมุนไพร อีกไม่นานจะเป็นไมซ์ซีตี้ และที่สำคัญอุดรธานี กำลังก้าวเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และอีกไม่นาน “ระบบราง” รถไฟทางคู่-ความเร็วสูง ก็จะเชื่อมผ่านไป สปป.ลาว และจีน ทุนจีนจะเข้ามามากมาย และไม่ใช่ทุนแบบ “เสื่อผืนหมอนใบ” อุดรฯจึงต้องเตรียมความพร้อม

นายธนกร วีระชาติยานุกูล ประธานสมาพันธุ์ธุรกิจท่องเที่ยว จ.อุดรธานี….ย้อนไป 30 ปี ยุคทองคือภาคเกษตรกรรม ไม่กี่สอบปีที่ผ่านมาคือ “ท่องเที่ยว” แต่ภาคอีสานยังต่ำ เราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ในภาครัฐ ทน.อุดรธานี ได้เตรียมไว้พอสมควร จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรใหม่ เน้นไปที่ “ภาษา” จีน-ญี่ปุ่น-ยุโรป โดยที่เพิ่มญี่ปุ่นเข้ามา เราพบว่าแรงงานอุดรธานีที่ญี่ปุ่น ได้สร้างโอกาสให้คนญี่ปุ่นสนใจอุดรธานี

นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี….จุดแข็งอุดรฯคือภาคการเกษตร รวมกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงสี-โรงมัน-โรงงานน้ำตาล-โรงงานยาง มีจุดแข็งความเป็นศูนย์กลาง ที่อุดรธานีจะต้องเพิ่ม คือ การแปรรูปผลผลิตเกษตรเบื้องต้น , แวร์เฮ้าส์ และอีสเวสครอโลดอร์ ขณะที่อุดรธานียังคงมีสภาพเป็น 2.0 เราจะต้องข้ามขั้นเป็น 4.0 โดยภาคการเกษตรจะต้องลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต-เพิ่มมูลค่า

ปิดท้ายเวทีสรุปว่า อุดรธานีไม่ต้องรอให้ถึง 2025 แต่ได้มีการเริ่มต้นไปบ้างแล้ว และขับเคลื่อนไปต่อเนื่อง การเริ่มต้นไม่ใช่เพียงใคร คนใดคนหนึ่ง แต่หมายถึงทุกคน เพื่อเป้าหมายความยั่งยืน…….

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments