ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่าโครงการก่อสร้าง “ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี” วงเงินสูงถึง 39.5 ล้านบาท บริเวณหน้าป้ายมณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร ทน.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี ได้เริ่มดำเนินการแล้ว หลังรอให้กระทรวงกลาโหม ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างคือ บ.เอส.ซี.จี.1995 จก. ได้ส่งเครื่องจักรเข้ารื้อย้ายป้าย และรั้วของ มทบ.24 และรื้อย้ายลานคอนกรีต และรั้ว ของโรงยิมเนเซียม มทบ.24

โครงการก่อสร้าง “ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี” คือ 1 ใน 9 โครงการพัฒนาเมืองอุดรธานี ในสมัยที่นายชยพล ธิติศักดิ์ (ชาว อ.กุมภวาปี) เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาออกแบบทั้ง 9 โครงการ ตลอดจนลำดับความสำคัญ เพื่อผลักดันโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยโครงการซุ้มประตูเมืองอุดรธานี เป็นโครงการในระดับต้นๆต้องดำเนินการ ซึ่งในการออกแบบได้รับฟังความคิดเห็นหลายครั้ง

รูปแบบซุ้มประตูเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณป้าย มทบ.24 กับ โรงยิมเนเซียม มทบ.24 ซึ่งเป็นทางขึ้นลงของ “เครื่องบิน” จะมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ ล้ำเข้าไปในพื้นที่ของ มทบ.24 และโรงยิมเนเซียม มทบ.24 ด้านบนของซุ้มประตูเมืองอุดรธานี มีทางเดินให้สามารถข้ามไปมา หรือหยุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ ขณะที่ด้านข้างของซุ้มประตูเมือง จัดให้มีพื้นที่จอดรถและพื้นที่นันทนาการ ไม่ใช่เพียงให้รถลอดผ่านซุ้มประตู แต่ยังมีพื้นที่ให้จอดรถทำกิจกรรม รวมทั้งการซื้อของฝากหรือของที่ระลึก

โครงการนี้แบ่งปริมาณงานออกเป็น งานรื้อถอนป้ายหน้าค่ายประจักษ์ศิลปาคม , งานรื้อถอนรั้ว มทบ.24 เดิมยาว 353.36 เมตร , งานสร้างซุ้มประตูเมือง พื้นที่ใช้สอย 2,820.37 ตรม. , งานก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 58.45 เมตร , งานสร้างรั้วยาว 247.87 เมตร , งานสร้างป้ายค่ายประจักษ์ศิลปาคม , งานสร้างป้ายศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร , งานถมดินบดอัดแน่น 9,222.23 ลบ.เมตร , งานก่อสร้างรางระบายน้ำยาว 719.59 เมตร , งานสร้างลานจอดรถ 2,088.66 ตร.เมตร , งานสร้างเสาไฟฟ้าส่อสว่าง 20 ต้น และ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (จัดสวน) 1,199.09 ตร.เมตร

กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเจ้าของโครงการ ว่าจ้างบริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองบริเวณถนนทหารหน้าค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 67/2565 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 29 กันยายน 2566 รวม 660 วัน ราคาค่าก่อสร้าง 39.5 ล้านบาท

นายเทิดชาติ บัวขาว นายช่างโยธาอาวุโส หน.ฝ่ายปฏิบัติการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี ชี้แจงว่า สัญญาลงนามว่าจ้างตั้งแต่ 24 พ.ย.64 แต่เพราะพื้นที่โครงการ ไปคาบเกี่ยวกับพื้นที่ของ มทบ.24 จึงมีขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่มากขึ้น โดยจะต้องให้กระทรวงกลาโหมอนุมัติ ซึ่งก็ดำเนินการไปตามขั้นตอน ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร …….

บทความก่อนหน้านี้ต้านเหมืองโพแทชอุดรลั่น…กูสู้ไม่ถอย
บทความถัดไปหนุ่มใหญ่ควงพร้าฟันชาวบ้านหัวแบะปมคิดว่ามาลักกบในสระ